GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Özel Eğitiminde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri (A.E.)/1830224
Dersin Adı: Özel Eğitiminde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri (A.E.)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Çığıl Aykut
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/cigil/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cigil@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ulusal ve uluslararası alan yazını tarayarak etkili öğretim ve özelliklerini tanımlayabilme
Öğrenmenin aşamalarına uygun amaç yazabilme
Yanlışsız öğretim yöntemlerinde yer alan temel kavramları açıklayabilme
Yanlışsız öğretim yöntemlerinin her birinin özelliklerini açıklayabilme
Öğrencinin bir beceride düzeyini belirleyebilme
Performans düzeyini belirlediği öğrencinin düzeyine uygun yanlışsız öğretim yöntemlerinden birine karar verebilme
Alan yazını takip ederek bilimsel yöntemin basamaklarına uygun olarak yanlışsız öğretim yöntemlerinden birine göre uygulama planlama
Video teknolojisine yer verilen öğretim yöntemlerini açıklayabilme
Etkinlik temelli ve gömülü öğretimin özelliklerini tanımlayabilme
Video destekli, etkinlik temelli ve gömülü öğretimin özelliklerine yönelik öğretim planlayabilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Öğrenmenin aşamaları
2. Hafta  Öğrenmenin aşamalarına uygun amaç yazma
3. Hafta  Yanlışsız öğretimin özellikleri
4. Hafta  Yanlışsız öğretimde yer alan temel kavramlar
5. Hafta  Beceri analizi
6. Hafta  Beceri ölçü aracı hazırlama
7. Hafta  Beceride düzey belirleme
8. Hafta  Vize
9. Hafta  Sabit bekleme süreli öğretim
10. Hafta  Sabit bekleme süreli öğretim
11. Hafta  Eş zamanlı öğretim
12. Hafta  Davranış öncesi ipucu ve sınama
13. Hafta  Aşamalı yardım
14. Hafta  İpucunun sistematik olarak azaltılması
15. Hafta  video öğretim yöntemleri
16. Hafta  Etkinlik temelli ve gömülü öğretim
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Varol, N. (2005). Beceri Öğretimi ve Öz Bakım Becerilerinin Kazandırılması. Kök Yayınları, Ankara. Joyce, B. ve M. Weil.(1980). Models of Teaching. 2. Baskı. New Jersey- Prentice Hall. Tekin,E. ve G. Kırcaali Iftar.(2001). Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri. Nobel Yayınları, Ankara. Varol, N.(1993).” Karmaşık Becerileri Öğretme Modeli”. Saray’dan Çağrı, Ankara. Wolery, M., Ault, M.J. & Doyle, P.M. (1992). Teaching Students with Moderate to Severe Disabilities. Longman Publishing Grouph.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
2
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
9
27
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
9
27
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
12
48
 Sunum
4
12
48
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
9
27
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin erken çocukluk dönemi eğitimine yönelik bilgileri analiz edebilme,X
2
Ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik etkili öğretim stratejilerini açıklayabilme,X
3
Az gören bireylerde işlevsel görme değerlendirmesini açıklayabilme ve uygulayabilme,X
4
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı destekleyici teknolojiler bilgilerini açıklayabilme ve kullanabilme,X
5
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin akademik ve gelişim alanlarında yaşam boyu kullanılacak yöntem ve teknikler bilgisine sahip olma,X
6
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için materyal geliştirebilmeX
7
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için öğretim programları ve materyallerini grup ve bireysel öğretim ortamlarında bireyselleştirebilme,X
8
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylere ve eğitimlerine yönelik bilimsel araştırmalar planlayabilme, uygulayabilme ve raporlaştırma,X
9
Mesleki ve bilimsel etik değerleri ve sorumluluk anlayışı geliştirebilmeX
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme,X