GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Görme ve Ek Engelli Öğrenciler İçin Öğrenim Desenlenmesi/1830222
Dersin Adı: Görme ve Ek Engelli Öğrenciler İçin Öğrenim Desenlenmesi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Pınar ŞAFAK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/apinar/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  apinar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ağır ve çok engelliliği tanımlayabilme ilişkilerini açıklayabilme, Türkiye’de Ağır ve çok engelli çocukların eğitimindeki sorunları, nedenlerini ve çö
Çoklu yetersizliğin öğrenme üzerine etkisini açıklayabilme, Görme ve ek engelli öğrencilerin öğrenme stilleri anlatabilme,
Serebral ve Kortikal görme yetersizliğini ve görme özelliklerini açıklayabilme, eğitsel önlemleri sıralayabilme,
Ağır ve çok engelli çocukla için dünyada var olan değerlendirme araçlarından iyi örnekleri inceleme, yeni yaklaşımları anlatabilme, eğitsel değerlendi
Körsağırlığı tanımlayabilme, öğrenme özelliklerini açıklayabilme, nedenlerini sıralayabilme ve iletişim stratejilerini anlatabilme,
Ağır ve çok engelli çocukların eğitiminde takım modellerini açıklayabilme,
Çoklu yetersizliği olan çocuklarla çalışmada dikkat edilecek önemli özellikleri anlatabilme,
Dinamik bir öğrenme ortamı yaratmak için gereken düzenlemeleri açıklayabilme ve örnekler oluşturabilme,
Ağır ve çok engelli çocuklar için iletişim yöntemlerinden Tüm iletişim Yöntemi ve İpucu Sistemlerini açıklayabilme ve eleştirebilme,
Takvim kutularını anlatarak bağımsızlığa ve günlük yaşama katkısını açıklayabilme.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  görme ve ek engelli olmaya neden olan rahatsızlıklar ve sendromları;
2. Hafta  görme ve ek engelin çocukların gelişim ve öğrenme üzerindeki etkilerini; Görme ve işitme engelinin etkileri, görme ve öğrenme güçlüğünün etkil
3. Hafta  görme ve ortopedik engelli yada sağlık probleminin etkileri, görme ve nörolojik yetersizliğinin etkilerini, görme ve duygusal/davranış probleminin etk
4. Hafta  Birden fazla yetersizliği olan çocukların eğitiminde ve değerlendirilmelerinde takım modelleri
5. Hafta  Birden fazla yetersizliği olan çocukların eğitiminde alternatif yaklaşımlar
6. Hafta  Görme ve ek engeli olan çocukla çalışmada dikkat edilmesi gerekenler.
7. Hafta  görme ve ek engelli öğrenciler için program ve öğretim metotları;
8. Hafta  VİZE
9. Hafta  dil ve iletişim becerilerini arttırma
10. Hafta  sosyal becerileri arttırma,
11. Hafta  işlevsel akademik becerileri kazandırma
12. Hafta  positif davranış desteği
13. Hafta  bağımsız hareket becerilerini kazandırma,
14. Hafta  işlevsel görme ve işitme değerlendirmesi yaparak desteklemek için yapılabilecekler
15. Hafta  çok özürlü çocuklar için teknolojinin kullanımını içermektedir
16. Hafta  Örnek videoların izlenmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Aitken, Stuart A. (2000). Teaching children who are deafblind :contact, communication and learning. D. Fulton Publishers. London. Huebner, K.M. , J.G. Prickett, T.R. Welch, E. Joffe ( 1999). Hand in Hand. Essentials of Communication and Orientation and Mobilitiy for Your Students Who are Deaf- Blind. AFB Press. USA. Kennedy Craig H. Ve Eva M. Horn (2004). Including: Students with Severe Disabilities. Pearson Edu. Inc. USA. Sacks, Z.S. ve R. Silbermann (1998). Educating Students Who Have Visual İmpairments with Other Disabilities. Paul H. Brooks Pub. USA. Snell, Martha E. (1993). İnstruction of Students with Severe Disabilities. Fourth Edition. Merill Pub. Company. USA.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
3
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
16
2
32
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
7
4
28
 Sunu hazırlama
5
4
20
 Sunum
5
4
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin erken çocukluk dönemi eğitimine yönelik bilgileri analiz edebilme,
2
Ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik etkili öğretim stratejilerini açıklayabilme,X
3
Az gören bireylerde işlevsel görme değerlendirmesini açıklayabilme ve uygulayabilme,X
4
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı destekleyici teknolojiler bilgilerini açıklayabilme ve kullanabilme,X
5
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin akademik ve gelişim alanlarında yaşam boyu kullanılacak yöntem ve teknikler bilgisine sahip olma,X
6
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için materyal geliştirebilmeX
7
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için öğretim programları ve materyallerini grup ve bireysel öğretim ortamlarında bireyselleştirebilme,X
8
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylere ve eğitimlerine yönelik bilimsel araştırmalar planlayabilme, uygulayabilme ve raporlaştırma,X
9
Mesleki ve bilimsel etik değerleri ve sorumluluk anlayışı geliştirebilmeX
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme,X