GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Görme ve Ek Engelli Öğrenciler İçin Öğrenim Desenlenmesi/1830222
Dersin Adı: Görme ve Ek Engelli Öğrenciler İçin Öğrenim Desenlenmesi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Görme ve ek yetersizliği olan çocukların karakteristik özellikleri, öğrenme stillerini açıklayabilme,
Program içeriği ve öğretim metotları, ağır derecede görme engellilerin eğitiminde öğretim stratejilerini anlatabilme,
Serebral ve Kortikal görme yetersizliğini tanımlayabilme, öğrenme üzerindeki etkilerini ve yapılabilecek eğitsel düzenlemeleri açıklayabilme,
Görme ve ek yetersizliği olan çocukların eğitsel değerlendirilmeleri ve değerlendirmede alternatif yaklaşımları açıklayabilme
Görme ve ek yetersizliği olan çocukların öğretim süreçleri, program geliştirme ve öğretim metotları, iyi program örneklerinin incelenmesi.
Körsağırlığı tanımlayabilme, öğrenme özelliklerini açıklayabilme, nedenlerini sıralayabilme ve iletişim stratejilerini anlatabilme,
Görme ve ek yetersizliği olan öğrencilerin işlevsel görme değerlendirmesi için gerekli düzenlemeleri/uyarlamaları açıklayabilme,
Görme ve ek yetersizliği olan öğrencilerin dil ve iletişim becerilerini arttırmak için yapılabilecek düzenlemeleri anlatabilme,
Dinamik bir öğrenme ortamı yaratmak için gereken düzenlemeleri açıklayabilme ve örnekler oluşturabilme,
Görme ve ek yetersizliği olan öğrencilerin teknolojinin kullanımını açıklayabilme,

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  görme ve ek engelli olmaya neden olan rahatsızlıklar ve sendromlar, görme ve ek engelin çocukların gelişim ve öğrenme üzerindeki etkileri, Görme ve ek
2. Hafta  Görme ve ek yetersizliği olan çocukların öğrenme stilleri
3. Hafta  Serebral ve Kortikal görme yetersizliğini nedir? Öğrenci ve öğrenmesi üzerindeki etkiler nelerdir? Eğitsel önlemler ve düzenlemeler nelerdir?
4. Hafta  Görme ve ek yetersizliği olan çocukların eğitsel değerlendirilmeleri ve değerlendirmede alternatif yaklaşımlar, Alternatif yaklaşımlar Türkiye değerl
5. Hafta  Görme ve ek yetersizliği olan çocukların öğretim süreçleri, program geliştirme ve öğretim metotları, iyi program örneklerinin incelenmesi.
6. Hafta  Körsağırlığı tanımlayabilme, öğrenme özelliklerini açıklayabilme, nedenlerini sıralayabilme ve iletişim stratejilerini anlatabilme
7. Hafta  görme ve ek engelli öğrenciler için program ve öğretim metotları;
8. Hafta  VİZE
9. Hafta  Görme ve ek yetersizliği olan çocukların bilişsel becerilerini ve erken dönem gelişimlerini destekleme
10. Hafta  Görme ve ek yetersizliği olan çocukların dil ve iletişim becerilerini arttırmak için stratejiler ve öğretimin planlanması , öğretim çevresinin düzenle
11. Hafta  Görme ve ek yetersizliği olan çocukların olumlu davranış ve sosyal becerileri arttırma/kazandırma, olumlu davranış desteği.
12. Hafta  Görme ve ek yetersizliği olan çocuklara işlevsel akademik becerileri kazandırma stratejiler, öğretim yöntemleri ve planlama yapma.
13. Hafta  Görme ve ek yetersizliği olan çocuklara akademik becerilerin kazandırılmasında kullanılacak materyaller ve hazırlanması/kullanılması
14. Hafta  Görme ve ek yetersizliği olan çocuklara işlevsel görme değerlendirmesi yaparak desteklemek için yapılabilecekler
15. Hafta  Görme ve ek yetersizliği olan çocuklarla kullanılabilecek teknolojilerin incelenmesi,
16. Hafta  Örnek videoların izlenmesi
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
3
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
16
2
32
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
7
4
28
 Sunu hazırlama
5
4
20
 Sunum
5
4
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin erken çocukluk dönemi eğitimine yönelik bilgileri analiz edebilme,
2
Ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik etkili öğretim stratejilerini açıklayabilme,X
3
Az gören bireylerde işlevsel görme değerlendirmesini açıklayabilme ve uygulayabilme,X
4
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı destekleyici teknolojiler bilgilerini açıklayabilme ve kullanabilme,X
5
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin akademik ve gelişim alanlarında yaşam boyu kullanılacak yöntem ve teknikler bilgisine sahip olma,X
6
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için materyal geliştirebilmeX
7
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için öğretim programları ve materyallerini grup ve bireysel öğretim ortamlarında bireyselleştirebilme,X
8
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylere ve eğitimlerine yönelik bilimsel araştırmalar planlayabilme, uygulayabilme ve raporlaştırma,X
9
Mesleki ve bilimsel etik değerleri ve sorumluluk anlayışı geliştirebilmeX
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme,X
11
Ekip çalışması ve ekipte işbirlikçi olma, ekip üyeleri ile saygı çerçevesinde etik kurallara bağlı kalarak alan yeterliliklerini kullanabilmeX
12
Görme Engelliler ve/veya özel eğitim alanında özgün ve yaratıcı fikirler geliştirebilme,X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilme, geliştirebilme, gerektiğinde uygun önerileri geliştirme,X
14
Alanında uzmanlarla belli bir konu üzerinde tartışma, fikirlerini savunma ancak başkalarının fikirlerini dinlemeye, anlamaya açık, yeni bilgileri öğrenmeye istekli olma,X
15
Bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışmaya açık olma ve bu tartışmayı yapabilecek dil seviyesini geliştirme,X
16
Görme engelliler ve/veya özel eğitim alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri takip edebilme, geliştirebilme,X
17
Görme engelliler ve/veya özel eğitim alanı ile ilgili farklı kurum ve kişilerle işbirliği halinde sorunlara çözüm önerileri üretme,X
18
Görme engelliler ve/veya özel eğitim alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde yaratıcı problem çözme süreçlerini kullanabilme,X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Pınar ŞAFAK )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/apinar/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (apinar@gazi.edu.tr)