GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Tek Denekli Deneysel Desenler (Z)/1830202
Dersin Adı: Tek Denekli Deneysel Desenler (Z)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. E. Rüya Özmen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/eruya/contact
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ruyaozmen@hotmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tek denekli desenlerin özelliklerini açıklayabilme.
Grafiksel analiz yapabilme.
Tek denekli araştırma desenlerinin çeşitlerini söylebilme.
Herbir tek denekli desenin sınırlılıklarını ve etkililiklerini açıklayabilme.
Tek denekli desenleri kullanarak bir araştırma raporu hazırlayabilme.
Tek denekli desenleri kullanarak bir araştırma uygulayabilme. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tek denekli desenlerin özellilkleri iç ve dış geçerlilik uygulama güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirlik
2. Hafta  Grafik çeşitleri ve öğeleri Tek denekli desenlerle yapılacak araştırmayı planlama kaynak taraması yapma
3. Hafta  Verilerin görsel analizi
4. Hafta  Tek denekli desenlerle yapılacak araştırmayı planlama kaynak taraması yapma
5. Hafta  Geri çekme ve tersine dönük desenler, araştırma amacını belirleme
6. Hafta  Çoklu Başlama Düzeyi Desenleri Araştırma için ölçü aracı ve sağaltım planı geliştirme ve denekler için ön koşul davranışları belirleme
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Çoklu Başlama Düzeyi Desenleri Araştırma için ölçü aracı ve sağaltım planı geliştirme ve araştırmaya katılacak denekleri belirleme
9. Hafta  Çoklu Yoklama Düzeyi Deseni Değişen Ölçütler Deseni Araştırma için ölçü aracı ve sağaltım planı geliştirme
10. Hafta  ABC Deseni Araştırma için ölçü aracı ve sağaltım planı geliştirme
11. Hafta  Dönüşümlü Uygulamalar Deseni Sağaltımın deneklere uygulanması
12. Hafta  Paralel Uygulamalar Deseni Sağaltımın deneklere uygulanması
13. Hafta  Paralel Uygulamalar Deseni Sağaltımın deneklere uygulanması
14. Hafta  Tek denekli araştırmalardaki bölümler ve içerikleri
15. Hafta  Tek denekli araştırmalardaki bölümler ve içerikleri
16. Hafta  Araştırmaların gözden geçirilmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Neuman ve S. McCormick (Ed.) (1995) Single-subject experimental research: Application for literacy, Newark: International Reading Association. Kırcaali-iftar, G. ve Tekin, E. (1997). Tek denekli araştırma yöntemleri. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Tekin, E. ve Kırcaali-İftar, G. (2001). Özel Eğitimde yanlışsız öğretim yöntemleri. EAnkara Nobel Yayınevi Gast, D. L. (2010). Single subject research methodology in behavioral sciences. New York: Taylor ve Francis. Tek denekli desenlerle yapılmış çeşitli araştırmalar ve tezler
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
0
 Ödev
3
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
6
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
9
27
 Materyal tasarlama, uygulama
3
9
27
 Rapor hazırlama
4
12
48
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
6
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
183
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin erken çocukluk dönemi eğitimine yönelik bilgileri analiz edebilme,
2
Ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylere yönelik etkili öğretim stratejilerini açıklayabilme,
3
Az gören bireylerde işlevsel görme değerlendirmesini açıklayabilme ve uygulayabilme,
4
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı destekleyici teknolojiler bilgilerini açıklayabilme ve kullanabilme,
5
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylerin akademik ve gelişim alanlarında yaşam boyu kullanılacak yöntem ve teknikler bilgisine sahip olma,
6
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için materyal geliştirebilmeX
7
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireyler için öğretim programları ve materyallerini grup ve bireysel öğretim ortamlarında bireyselleştirebilme,X
8
Görme engelli ve/veya özel gereksinimi olan bireylere ve eğitimlerine yönelik bilimsel araştırmalar planlayabilme, uygulayabilme ve raporlaştırma,X
9
Mesleki ve bilimsel etik değerleri ve sorumluluk anlayışı geliştirebilmeX
10
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme,X