GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materal Tasarımı ve Eleştirisi/1720215
Dersin Adı: Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materal Tasarımı ve Eleştirisi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/zekigurel/academic
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  zekigurel@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yabancılara Türkçe öğretiminde kavramlar etrafında; dil-kültür-edebiyat bağlantılı bir şekilde düşünür.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  -
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde muhataplar
2. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretimi kaynakçası
3. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde muhataplar
4. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde öğreticiler ve materyal hazırlayanların yeterlilikleri
5. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatından istifadenin yeri ve önemi
6. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretimi tarihçesi
7. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan mevcut materyallerin incelenip değerlendirilmesi ve eleştirisi. Bu amaçla bir ölçüt geliştirme
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretmek için hazırlanan setler arasında mukayeseler yapmak.
10. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretmek için hazırlanan setlerin çocuğa görelik açısından incelenip değerlendirilmesi
11. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak setlerin dil, içerik, tasarım açısından özellik ve öncelikleri. Yabancılara Türkçe öğretim setlerinin Avr
12. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretimi setlerinde okuma kitapları ve bunlar üzerinde çalışmalar
13. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde sesli ve görüntülü materyaller
14. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde materyal üretme ve yapma, yazma çalışmaları
15. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan setlerin geliştirilen ölçüt doğrultusunda incelenmesi.
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Yalın, Halil İbrahim, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara 2000, Nobel Yayıncılık. Demircan, Ömer, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, İstanbul 1990. Demirel, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi, Ankara 2003, Pegema Yayıncılk. Küçükahmet, Leyla, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Klavuzu, Ankara 2003, Nobel Yayınları. Kılıç, A-Serdal Seven, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Ankara 2004, Pegema Yayıncılık. Akyol, Doç. Dr. Hayati, Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri, Ankara 2006, Kök Yayınları. Karakuş, İdris, Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Ankara 2005, Can Reklam Basım Yayın. Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika Yöntem ve Problemleri, Editör:Derya Yaylı-Yasemin Bayburt, 2. bs., Ankara 2011. Arslan, Mustafa, Yabancılara Türkçe Öğretim Kılavuzu, Ankara 2011, Nobel Yayınları. Durmuş, Mustafa, Yabancılara Türkçe, Ankara 2013, Grafiker Yayınları. Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, Editör: Mustafa Durmuş, Ank
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
14
3
42
 Rapor hazırlama
14
3
42
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
210
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak ve senatonun belirlediği tez yazım kriterlerine uygun olarak kalitesi yüksek tezler yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.X
2
Mesleki alanda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanabilmek.X
3
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kurma, araştırma projelerine katılma, ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelere katılma yeterliliklerine sahip olmak.X
4
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yeterliliklere sahip olmak.X
5
Mesleki yaşamda sürekli gelişmelerden haberdar olmak ve kendini geliştirme yetkinliğine sahip olmak.X
6
Lisans eğitimi sürecinde alınan temel bilgilerin nasıl kullanılacağını kavramak, yeterli olmayan bilgi becerileri tamamlama yeterliliğine sahip olmak.X
7
Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamak.X
8
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimindeki temel sorunları görmek, bunlara çözümler üretebilecek akademik yeterliliğe sahip olmak.X
9
Yabancı dil öğretiminde hangi metodun ya da metotların kullanımının daha başarılı olacağı konusunda öğrenilen bilgileri hayata geçirip, öğrencilere daha nitelikli bir öğretim sunmak ve bu sayede öğrencilere iyi bir model olmayı hedeflemek.X
10
Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygulamak hem de öğrencilere kazandırmak.X