GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Yabancı Dil Öğretim Yöntem ve Teknikleri/1720214
Dersin Adı: Yabancı Dil Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Fatma AÇIK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/fatmaacik1
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fatmaacik1@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak, Türkçe öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kur
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  -
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dil öğretiminin genel ve temel ilkeleri
2. Hafta  Dil öğretiminde kullanılan metotlar
3. Hafta  Dil öğretiminde kullanılan yaklaşımlar
4. Hafta  Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde metinler
5. Hafta  Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde metinler
6. Hafta  Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde atasözü ve deyimler
7. Hafta  Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde yazma becerisinin geliştirilmesi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde yazma becerisinin geliştirilmesi
10. Hafta  Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesi
11. Hafta  Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesi
12. Hafta  Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılmak üzere materyal geliştirme
13. Hafta  Dil, toplum ve sosyoloji
14. Hafta  Dil, toplum ve sosyoloji
15. Hafta  Dil, toplum ve sosyoloji
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  BAŞKAN, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi İlkeler ve Çözümler Multilingual Yabancı Dil Yayınları, İstanbul, 2006. BROWN, H. D., Principles of Language Learning and Teaching. Prentice Hail Regents, N.J.,1994. BRUMFİT, C.J. ve JOHNSON, K., The Communicative Approach To Language Teaching. Oxford University Press, Oxford, 1979. CURRAN, C.A., Counseling-Learning in Second Languages. Apple River Press, 1976. DEMİRCAN, Ömer, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri. Der Yayınları, İstanbul, 2013. DEMİREL, Özcan, Yabancı Dil Öğretimi. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2010. DOĞAN, Candemir, Sistematik Yabancı Dil Öğretim Yaklaşımı ve Yöntemleri. Ensar Neşriyat, İstanbul, 2012. ELLİS, R., Task-Based Language Learning And Teaching. Oxford University Press, Oxford, 2003. GÜR, Hakan, “Dil Öğretim Yöntemleri (5): Doğal Yaklaşım”, Dil Dergisi, 1995, S. 38, s. 24-35. ______ ___ _ “Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sorunu”, Dil Dergisi, 1995, 28-34. HARMER, J., The Practise of English Language Teachin
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  -
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
4
32
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
1
2
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
5
3
15
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
1
100
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
191
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak ve senatonun belirlediği tez yazım kriterlerine uygun olarak kalitesi yüksek tezler yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.X
2
Mesleki alanda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanabilmek.X
3
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kurma, araştırma projelerine katılma, ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelere katılma yeterliliklerine sahip olmak.X
4
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yeterliliklere sahip olmak.X
5
Mesleki yaşamda sürekli gelişmelerden haberdar olmak ve kendini geliştirme yetkinliğine sahip olmak.X
6
Lisans eğitimi sürecinde alınan temel bilgilerin nasıl kullanılacağını kavramak, yeterli olmayan bilgi becerileri tamamlama yeterliliğine sahip olmak.X
7
Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamak.X
8
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimindeki temel sorunları görmek, bunlara çözümler üretebilecek akademik yeterliliğe sahip olmak.X
9
Yabancı dil öğretiminde hangi metodun ya da metotların kullanımının daha başarılı olacağı konusunda öğrenilen bilgileri hayata geçirip, öğrencilere daha nitelikli bir öğretim sunmak ve bu sayede öğrencilere iyi bir model olmayı hedeflemek.X
10
Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygulamak hem de öğrencilere kazandırmak.X