GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Yeri ve Önemi/1720213
Dersin Adı: Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Yeri ve Önemi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/zekigurel
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   zekigurel@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çocuk ve dil kavramları etrafında bağlantılı bir şekilde düşünür.
Dil öğretiminde ve kazanımında çocukluk çağının önemini bilir.
Çocukta dil gelişiminde ve öğretiminde çocuk edebiyatının önemini ve işlevini bilir.
Yabancılara Türkçe öğretiminde muhatap olarak çocukların özel bir yeri olduğunu bilir.
Yabancılara Türkçe öğretimi materyallerinin hazırlanmasında çocuk edebiyatı sahasının gerekliliğini kavrar.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çocuklar için, çocuğa göre olan eserleri seçmeyi ve yapmayı öğrenir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Çocuk, edebiyat ve çocuk edebiyatı kavramları
2. Hafta   Çocukta dil gelişimi ve çocuk edebiyatı
3. Hafta   Yabancılara Türkçe öğretiminde muhatap olarak çocuklar
4. Hafta   Çocuklara dil öğretiminde dört temel becerinin (konuşma, okuma, yazma, dinleme) gelişmesinde çocuk edebiyatının rolü ve önemi
5. Hafta   Yabancılara Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatından istifadenin yeri ve önemi
6. Hafta   Yabancılara Türkçe öğretiminde çocuklar için materyal hazırlarken çocuk edebiyatından istifade yol ve yöntemleri
7. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan materyallerde çocuğa görelik
8. Hafta   Ara Sınav
9. Hafta   Yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan setler.
10. Hafta   Yabancılara Türkçe öğretmek için hazırlanan setler arasında çocuğu muhatap alanlar.
11. Hafta   Yabancılara Türkçe öğretmek için hazırlanan setlerin çocuğa görelik açısından incelenip değerlendirilmesi
12. Hafta   Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak setlerde çocuk edebiyatı mahsullerinin, dil, içerik, tasarım açısından özellik ve öncelikleri.
13. Hafta   Yabancılara Türkçe öğretimi setlerinde çocuk edebiyatı okuma kitapları ve bunlar üzerinde çalışmalar
14. Hafta   Yabancılara Türkçe öğretiminde çocuklar için sesli ve görüntülü materyaller
15. Hafta   Yabancılara Türkçe öğretiminde çocuklar için materyal üretme ve yapma, yazma çalışmaları
16. Hafta   Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Pıaget, Jean, Çocukta Dil ve Düşünce, Çeviren: Sabri Esat Siyavuşgil, İstanbul 1938, İstanbul Üniversitesi Yayınları. Akyol, Doç. Dr. Hayati, Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri, Ankara 2006, Kök Yayınları. Karakuş, İdris, Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Ankara 2005, Can Reklam Basım Yayın. Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika Yöntem ve Problemleri, Editör:Derya Yaylı-Yasemin Bayburt, 2. bs., Ankara 2011. Arslan, Mustafa, Yabancılara Türkçe Öğretim Kılavuzu, Ankara 2011, Nobel Yayınları. Durmuş, Mustafa, Yabancılara Türkçe, Ankara 2013, Grafiker Yayınları. Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, Editör: Mustafa Durmuş, Ankara 2013, Grafiker Yayınları. Türkçe Öğretimi El Kitabı, Editörler: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel-Doç. Dr. Halit Karatay, Ankara 2013, Pegem Yayınları. Temiyürek, Doç. Dr. Fahri “Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Rolü”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 2013, S.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
9
54
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
10
40
 Materyal tasarlama, uygulama
2
10
20
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
8
8
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak ve senatonun belirlediği tez yazım kriterlerine uygun olarak kalitesi yüksek tezler yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.X
2
Mesleki alanda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanabilmek.X
3
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kurma, araştırma projelerine katılma, ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelere katılma yeterliliklerine sahip olmak.X
4
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yeterliliklere sahip olmak.X
5
Mesleki yaşamda sürekli gelişmelerden haberdar olmak ve kendini geliştirme yetkinliğine sahip olmak.X
6
Lisans eğitimi sürecinde alınan temel bilgilerin nasıl kullanılacağını kavramak, yeterli olmayan bilgi becerileri tamamlama yeterliliğine sahip olmak.X
7
Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamak.X
8
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimindeki temel sorunları görmek, bunlara çözümler üretebilecek akademik yeterliliğe sahip olmak.X
9
Yabancı dil öğretiminde hangi metodun ya da metotların kullanımının daha başarılı olacağı konusunda öğrenilen bilgileri hayata geçirip, öğrencilere daha nitelikli bir öğretim sunmak ve bu sayede öğrencilere iyi bir model olmayı hedeflemek.X
10
Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygulamak hem de öğrencilere kazandırmak.X