GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Yabancılara Türkçe Öğrt.de Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Türkçe Öğt./1720209
Dersin Adı: Yabancılara Türkçe Öğrt.de Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni ve Türkçe Öğt.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Kemalettin DENİZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/kdeniz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   kdeniz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Avrupa Konseyi'ni tanır, Konseyin eğitim ve dil politikalarını açıklar.
Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’ni (Çerçeve Metin) genel olarak tanır, amaç ve yaklaşımlarını kavrar.
Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nin geliştirilme sürecini açıklar.
Çerçeve Metni’n dil öğretimi konusunda benimsediği temel yaklaşımı kavrar.
Ortak öneri düzeylerini ve içeriklerini bilir.
Çerçeve Metin’deki dil becerileri belirtkelerini kavrar ve açıklar.
Türkçenin farklı hedef kitlelere göre öğretimi ve seviyelendirmeyle ilgili uygulamalar yapar.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ölçme ve değerlendirmeyi bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Avrupa Konseyi, eğitim ve dil politikaları
2. Hafta  Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (Çerçeve Metin); içerik ve tarihsel süreç
3. Hafta  Çerçeve Metni’n dil öğretimi konusunda benimsediği temel yaklaşım
4. Hafta  Ortak Öneri Düzeyleri
5. Hafta  Ortak Öneri Düzeyleri ve içerikleri
6. Hafta  Dil Kullanım Alanları
7. Hafta  Çerçeve Metin’de dil becerileri: A-1, A-2
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Çerçeve Metin’de dil becerileri: B-1, B-2, C-1, C-2
10. Hafta  Türkiye’de Çerçeve Metin, MEB’de Çerçeve Metin
11. Hafta  Çerçeve Metin ve Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programları
12. Hafta  Çerçeve Metin ve Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitapları
13. Hafta  Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ölçme ve değerlendirme
14. Hafta  Dil gelişim dosyası, dil pasaportu
15. Hafta  Dil gelişim dosyası, dil pasaportu
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   UYSAL, Başak (2009), Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Türkçe Öğretimi Programları ve Örnek Kitapların Değerlendirilmesi, (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bolu. Köse, Dursun, “Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Başvuru Metni’ne Uygun Türkçe Öğretiminin Başarıya Ve Tutuma Etkisi”. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005. CEF (Common European Framework) (2001), Counsil For Cultural Comission, Common European Framework Of Reference For Language, Learning, Teaching, Assesment, Cambridge University Press, Cambridge. CEFR (Common European Framework References) (2002), Council of Europe, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment Case Studies, Council of Europe, Strasbourg. Bakla, Arif. “A2 Seviyesindeki Öğrenciler İçin Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Kaynağı Odaklı Avrupa Dil Gelişim Dosyası’na Bağlı Olarak Ö
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
7
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
7
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
9
27
 Sunu hazırlama
2
8
16
 Sunum
2
4
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
199
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak ve senatonun belirlediği tez yazım kriterlerine uygun olarak kalitesi yüksek tezler yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.X
2
Mesleki alanda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanabilmek.X
3
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kurma, araştırma projelerine katılma, ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelere katılma yeterliliklerine sahip olmak.X
4
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yeterliliklere sahip olmak.X
5
Mesleki yaşamda sürekli gelişmelerden haberdar olmak ve kendini geliştirme yetkinliğine sahip olmak.X
6
Lisans eğitimi sürecinde alınan temel bilgilerin nasıl kullanılacağını kavramak, yeterli olmayan bilgi becerileri tamamlama yeterliliğine sahip olmak.X
7
Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamak.X
8
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimindeki temel sorunları görmek, bunlara çözümler üretebilecek akademik yeterliliğe sahip olmak.X
9
Yabancı dil öğretiminde hangi metodun ya da metotların kullanımının daha başarılı olacağı konusunda öğrenilen bilgileri hayata geçirip, öğrencilere daha nitelikli bir öğretim sunmak ve bu sayede öğrencilere iyi bir model olmayı hedeflemek.X
10
Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygulamak hem de öğrencilere kazandırmak.X