GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama Etkinlikleri/1720108
Dersin Adı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama Etkinlikleri
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/giyaytas/contact
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  giyaytas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yaratıcı drama kavramının içeriği
Dil eğitiminde yaratıcı drama tekniklerini kullanma
Dil eğitimine yönelik yaratıcı drama temelli etkinlik oluşturma


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Yaratıcı drama kavramı ve bileşenleri
2. Hafta   Yaratıcı drama ve oyun
3. Hafta   Yaratıcı drama ve tiyatro
4. Hafta   Yaratıcı drama ve algı
5. Hafta   Yaratıcı drama kavramının tarihî gelişimi
6. Hafta   Dil eğitimi ve yaratıcı drama
7. Hafta   Yaratıcı dramada süreçler
8. Hafta   Ara sınav
9. Hafta   Yaratıcı dramada süreçler: Isınma
10. Hafta   Isınma aşamasına yönelik etkinlik oluşturma
11. Hafta   Yaratıcı dramada süreçler: Canlandırma
12. Hafta   Canlandırma aşamasına yönelik etkinlik oluşturma
13. Hafta   Yaratıcı dramada süreçler: Değerlendirme
14. Hafta   Değerlendirme aşamasına yönelik etkinlik olouşturma
15. Hafta   Yaratıcı drama temelli etkinlik planı oluşturma
16. Hafta   Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  STYAN, J.L. Drama: A Guide to Study of Plays, Peter Lang Publishing, 2005. ŞENGÜL, Abdullah. Türk Drama Geleneği ve Tarihî Oyunlarımız. 2001. CARLSON, Marvin. Tiyatro Teorileri. De Ki Basım. 2008. Ankara. O’Toole, John. The Process of Drama. Routledge, 1992.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
4
56
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
4
16
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
201
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak ve senatonun belirlediği tez yazım kriterlerine uygun olarak kalitesi yüksek tezler yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.X
2
Mesleki alanda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanabilmek.X
3
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kurma, araştırma projelerine katılma, ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelere katılma yeterliliklerine sahip olmak.X
4
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yeterliliklere sahip olmak.X
5
Mesleki yaşamda sürekli gelişmelerden haberdar olmak ve kendini geliştirme yetkinliğine sahip olmak.X
6
Lisans eğitimi sürecinde alınan temel bilgilerin nasıl kullanılacağını kavramak, yeterli olmayan bilgi becerileri tamamlama yeterliliğine sahip olmak.X
7
Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamak.X
8
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimindeki temel sorunları görmek, bunlara çözümler üretebilecek akademik yeterliliğe sahip olmak.X
9
Yabancı dil öğretiminde hangi metodun ya da metotların kullanımının daha başarılı olacağı konusunda öğrenilen bilgileri hayata geçirip, öğrencilere daha nitelikli bir öğretim sunmak ve bu sayede öğrencilere iyi bir model olmayı hedeflemek.X
10
Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygulamak hem de öğrencilere kazandırmak.X