GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Sözlü Kültür Ürünleriyle Türkçe Öğretimi/1720206
Dersin Adı: Sözlü Kültür Ürünleriyle Türkçe Öğretimi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Necati DEMİR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/necatidemir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  necatidemir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sözlü halk kültürü ürünleri ile nasıl söz varlığını geliştirileceği kavratılacaktır.
Sade ve duru olan halk kültürü metinleri ile okuma alışkanlığının nasıl kazandırılacağı örneklerle gösterilecektir.
Türkçenin önemli metinleri yoluyla Türkçeye hakimiyetin nasıl sağlandığı gösterilecektir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Türk Sözlü kültür Ürünleri ve İşlevleri
2. Hafta  Türk Sözlü kültür Ürünleri ve İçerikleri
3. Hafta  Türk ninnileri ve söz varlığı
4. Hafta  Türk ninnilerinin eğitim işlevi
5. Hafta  Çocuk oyunları ve söz varlığı
6. Hafta  Çocuk oyunlarının eğitim işlevi
7. Hafta  Türk manilerinin söz varlığı ve eğitim işlevi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Türk fıkralarının söz varlığı ve eğitim işlevi
10. Hafta  Türk Efsanelerinin söz varlığı ve eğitim işlevi
11. Hafta  Türk Efsanelerinin söz varlığı ve eğitim işlevi
12. Hafta  Türk destanlarının söz varlığı ve eğitim işlevi
13. Hafta  Türk Sözlü kültürünün materyal olarak kullanılması
14. Hafta  Türk Sözlü kültürünün materyal olarak kullanılması
15. Hafta  Türk Sözlü kültürünün materyal olarak kullanılması
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  DEMİR, N., DEMİR, F., Türk Ninnileri, Ankara 2010. DEMİR, N., “Avrupa’da Yaşayan 0-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürünün Öğretilmesinde Kullanılabilecek Bir materyal: Türk Ninnileri”, I Uluslar arası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler, (Düzenleyen: Erciyes Üniversitesi, Türk Dernekler Birliği), Anvers (BELÇİKA), 22-23 Şubat 2008. DEMİR, N., “Türkçenin Öğretilmesinde Kullanılabilecek Etkili Bir Materyal: Türk Masalları”, Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, (Düzenleyen: Doğu Akdeniz Üniversitesi), Gazimağusa / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 27-28 Mart 2008. DEMİR, N., “The Essence of Chıldren Educatıon And Adaptatıon: Chıldren Games” II Uluslar arası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler, (Düzenleyen: Erciyes Üniversitesi, Türk Dernekler Birliği), Anvers - BELÇİKA, 14-16 Mayıs 2009. DEMİR, N., Feenmädchen - Türkische Märchen, (Çev. İbrahim ÖZBAKIR), Novum Verlag, Neckenmarkt . Wien . München . Sopron (Avusturya/Almanya/Macarista
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
12
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
9
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
8
32
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
194
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak ve senatonun belirlediği tez yazım kriterlerine uygun olarak kalitesi yüksek tezler yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.X
2
Mesleki alanda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanabilmek.X
3
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kurma, araştırma projelerine katılma, ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelere katılma yeterliliklerine sahip olmak.X
4
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yeterliliklere sahip olmak.X
5
Mesleki yaşamda sürekli gelişmelerden haberdar olmak ve kendini geliştirme yetkinliğine sahip olmak.X
6
Lisans eğitimi sürecinde alınan temel bilgilerin nasıl kullanılacağını kavramak, yeterli olmayan bilgi becerileri tamamlama yeterliliğine sahip olmak.X
7
Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamak.X
8
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimindeki temel sorunları görmek, bunlara çözümler üretebilecek akademik yeterliliğe sahip olmak.X
9
Yabancı dil öğretiminde hangi metodun ya da metotların kullanımının daha başarılı olacağı konusunda öğrenilen bilgileri hayata geçirip, öğrencilere daha nitelikli bir öğretim sunmak ve bu sayede öğrencilere iyi bir model olmayı hedeflemek.X
10
Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygulamak hem de öğrencilere kazandırmak.X