GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Kültür ve Dil Aktarımı/1720207
Dersin Adı: Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Kültür ve Dil Aktarımı
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. İhsan KALENDEROĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/kihsan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  kihsan@gazi.edu.tr, ihsankalender@hotmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kültür ve dil ilişkisini kavrar.
Dilin kültür taşıyıcı özelliğini tanımlar.
Kültürel kimliğinin ve milli bilincinin farkına varır.
Kültürel farkındalık bilincini geliştirerek, farklı kültürlere karşı hoşgörüyle bakar.
Türkçe öğretiminde kullanılan metinleri kültür aktarımı açısından değerlendirebilir.
Türk dilinin temel eserleri ile Türk kültürü arasındaki ilişkiyi kavrar. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dil ve dilin işlevleri
2. Hafta  Kültür kavramının tanımları ve tarihçesi
3. Hafta  Kültürün unsurları
4. Hafta  Dil - kültür ilişkisi
5. Hafta  Kültürün millî benlik, millî kişilik ve kültürel kimlik oluşturmadaki rolü
6. Hafta  Türk tarihi, Türk kültürü ve Türkçe ilişkisi
7. Hafta  Kültürel farkındalık
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Türkçe öğretiminde kültür aktarımı
10. Hafta  Türkçe öğretiminde kültür aktarım aracı olarak metinlerin değerlendirilmesi
11. Hafta  Türkçe öğretiminde kültür aktarım aracı olarak metinlerin değerlendirilmesi
12. Hafta  Türkçe öğretiminde kültür aktarım aracı olarak ders kitaplarının incelenmesi
13. Hafta  Türkçe öğretiminde kültür aktarım aracı olarak ders kitaplarının incelenmesi
14. Hafta  Türkçe öğretiminde kültür aktarım aracı olarak ders kitaplarının incelenmesi
15. Hafta  Türkçe öğretiminde kültür aktarım aracı olarak ders kitaplarının incelenmesi
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  AKARSU, Bedia. (1998). Dil Kültür Bağlantısı, İstanbul: İnkılâp Yayınları. AKSAN, Doğan. (1996). Türkçenin Sözvarlığı, Ankara: Engin Yayınevi. ERGİN, Muharrem. (1999). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınları. GÜVENÇ, Bozkurt. (2005). İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi. KAFESOĞLU, İbrahim. (2003). Türk Millî Kültürü, İstanbul: Ötüken Nesriyat. KAPLAN, M. (2004). Kültür ve Dil, İstanbul: Dergâh Yayınları. TURAL, Sadık. (1992). Kültürel Kimlik Üzerine Düsünceler, Ankara: Ecdâd Yayınları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
12
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
9
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
8
32
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
194
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak ve senatonun belirlediği tez yazım kriterlerine uygun olarak kalitesi yüksek tezler yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.X
2
Mesleki alanda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanabilmek.X
3
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kurma, araştırma projelerine katılma, ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelere katılma yeterliliklerine sahip olmak.X
4
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yeterliliklere sahip olmak.X
5
Mesleki yaşamda sürekli gelişmelerden haberdar olmak ve kendini geliştirme yetkinliğine sahip olmak.X
6
Lisans eğitimi sürecinde alınan temel bilgilerin nasıl kullanılacağını kavramak, yeterli olmayan bilgi becerileri tamamlama yeterliliğine sahip olmak.X
7
Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamak.X
8
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimindeki temel sorunları görmek, bunlara çözümler üretebilecek akademik yeterliliğe sahip olmak.X
9
Yabancı dil öğretiminde hangi metodun ya da metotların kullanımının daha başarılı olacağı konusunda öğrenilen bilgileri hayata geçirip, öğrencilere daha nitelikli bir öğretim sunmak ve bu sayede öğrencilere iyi bir model olmayı hedeflemek.X
10
Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygulamak hem de öğrencilere kazandırmak.X