GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Dil Öğretiminde Metin Kullanımı/1720201
Dersin Adı: Dil Öğretiminde Metin Kullanımı
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/giyaytas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  giyaytas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yabancılara Türkçe öğretirken ne tür metinleri nasıl kullanacağını kavrar.
Yabancılar için seviyeye uygun metinler oluşturur. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dil öğretiminde metnin önemi.
2. Hafta  Metin türleri
3. Hafta  Metin türleri
4. Hafta  Türlerine göre metnin özellikleri
5. Hafta  Türlerine göre metnin özellikleri
6. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek metinler
7. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek metinler
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde metin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar
10. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde metin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar
11. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek özgün metinlerin oluşturulması
12. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek özgün metinlerin oluşturulması
13. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek özgün metinlerin oluşturulması
14. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek özgün metinlerin oluşturulması
15. Hafta  Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek özgün metinlerin oluşturulması
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  AKTULUM, Kubilay (1999) Metinlerarası İlişkiler, Ankara: Öteki Yayınevi. BARTHES, Roland (1988) Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Çeviren: Mehmet Rifat, Sema Rifat, İstanbul: Gerçek Yayınları. GÜNAY, V. Doğan (2003) Metin Bilgisi, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul: Multilingual Yayınları. Hatim, B. & I. Mason (1997) Communication Across Cultures: Translation Theory and Contrastive Text- Linguistics. London: University of Exeter Press.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
12
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
9
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
8
32
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
194
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak ve senatonun belirlediği tez yazım kriterlerine uygun olarak kalitesi yüksek tezler yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.X
2
Mesleki alanda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanabilmek.X
3
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kurma, araştırma projelerine katılma, ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelere katılma yeterliliklerine sahip olmak.X
4
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yeterliliklere sahip olmak.X
5
Mesleki yaşamda sürekli gelişmelerden haberdar olmak ve kendini geliştirme yetkinliğine sahip olmak.X
6
Lisans eğitimi sürecinde alınan temel bilgilerin nasıl kullanılacağını kavramak, yeterli olmayan bilgi becerileri tamamlama yeterliliğine sahip olmak.X
7
Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamak.X
8
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimindeki temel sorunları görmek, bunlara çözümler üretebilecek akademik yeterliliğe sahip olmak.X
9
Yabancı dil öğretiminde hangi metodun ya da metotların kullanımının daha başarılı olacağı konusunda öğrenilen bilgileri hayata geçirip, öğrencilere daha nitelikli bir öğretim sunmak ve bu sayede öğrencilere iyi bir model olmayı hedeflemek.X
10
Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygulamak hem de öğrencilere kazandırmak.X