GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme (A.E)/1720105
Dersin Adı: Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme (A.E)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Asiye Duman
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  asiyed@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenci ana dili kavramı ile yabancı dil kavramı arasındaki farkı ayırt eder.
Öğrenci materyal kavramının önemini fark eder.
Öğrenci dil öğretiminde materyalin önemini kavrar.
Öğrenci materyal geliştirme hakkında bilgi edinir.
Öğrenci dil öğretiminde ders kitapları ve metnin önemini kavrar.
Öğrenci dil öğretiminde resim, gerçek eşya ve modellerin kullanımını kavrar.
Öğrenci teyp ve diğer işitsel materyallerin dil öğretimindeki önemini kavrar.
Öğrenci dil öğretiminde televizyon ve videonun kullanım özelliklerini kavrar.
Öğrenci bilgisayarlı öğrenme kaynakları ve internetten yararlanma yollarını kavrar.
Öğrenci amaca uygun materyal hazırlama aşama ve yöntemlerini kavrar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ana dil ve yabancı dil
2. Hafta  Yabancı dil öğretimini ana dil öğretiminden farklı kılan sebepler
3. Hafta  Materyal kavramı
4. Hafta  Dil öğretiminde materyal
5. Hafta  Ders kitapları
6. Hafta  Ders kitapları dışındaki kitaplar/metin
7. Hafta  Dil öğretim aracı olarak resim, gerçek eşya ve modeller
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Dil öğretim aracı olarak teyp ve işitsel materyaller
10. Hafta  Dil öğretim aracı olarak televizyon ve video
11. Hafta  Bilgisayarlı öğrenme kaynakları
12. Hafta  Öğretim aracı olarak internet
13. Hafta  Amaca uygun materyal hazırlama aşama ve yöntemleri
14. Hafta  Amaca uygun materyal hazırlama aşama ve yöntemleri
15. Hafta  Örnek materyal hazırlama
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  KAYA Z. (2006)Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, PEGEMA Yayıncılık, Ankara. DEMİREL Ö. (1993) Yabancı Dil Öğretimi, USEM Yayınları, Ankara KILIÇ E.S. (2012)Yabancılara Türkçe Öğretiminde Eğitici Oyunlarla Dil Becerilerinin Geliştirilmesi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
12
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
9
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
8
32
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
194
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak ve senatonun belirlediği tez yazım kriterlerine uygun olarak kalitesi yüksek tezler yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.X
2
Mesleki alanda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanabilmek.X
3
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kurma, araştırma projelerine katılma, ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelere katılma yeterliliklerine sahip olmak.X
4
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yeterliliklere sahip olmak.X
5
Mesleki yaşamda sürekli gelişmelerden haberdar olmak ve kendini geliştirme yetkinliğine sahip olmak.X
6
Lisans eğitimi sürecinde alınan temel bilgilerin nasıl kullanılacağını kavramak, yeterli olmayan bilgi becerileri tamamlama yeterliliğine sahip olmak.X
7
Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamak.X
8
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimindeki temel sorunları görmek, bunlara çözümler üretebilecek akademik yeterliliğe sahip olmak.X
9
Yabancı dil öğretiminde hangi metodun ya da metotların kullanımının daha başarılı olacağı konusunda öğrenilen bilgileri hayata geçirip, öğrencilere daha nitelikli bir öğretim sunmak ve bu sayede öğrencilere iyi bir model olmayı hedeflemek.X
10
Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygulamak hem de öğrencilere kazandırmak.X