GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Seminer/1720205
Dersin Adı: Seminer
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/obayrak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  obayrak@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türkçe eğitiminin temel alanlarını kavrar ve bu alanların diğer bilim alanlarıyla ilgisini ortaya koyar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dil eğitiminin temel kavramları.
2. Hafta  Dil-düşünce-kültür ilişkisi.
3. Hafta  Dil becerileri ve beyin.
4. Hafta  Dil becerileri arasındaki ilişki.
5. Hafta  Dinleme becerileri ve dinleme eğitimi.
6. Hafta  Okuma becerileri ve okuma eğitimi.
7. Hafta  Anlama becerisi olarak gözlem.
8. Hafta  Ara sınav.
9. Hafta  Sözlü anlatım becerisini geliştirme yolları.
10. Hafta  Bir dil becerisi olarak yazılı anlatım.
11. Hafta  Türkçe eğitimi aracı olarak metin.
12. Hafta  Türkçe eğitim aracı olarak ders kitapları.
13. Hafta  “Öğrenci seviyesi” kavramı ve bu kavramın Türkçe eğitimi açısından önemi.
14. Hafta  Türkçe öğretiminde eğitim ortamları.
15. Hafta  Türkçe öğretiminde materyal geliştirme.
16. Hafta  Final.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  BAŞ, Bayram; “Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Metin Türleri Üzerine Bir İnceleme”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 13, Bahar 2003, 257-265. CALP, Mehrali; Özel Öğretim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi, Eğitim Kitabevi, Konya, 2005. CEMİLOĞLU, Mustafa; İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1995. DEMİREL, Özcan; İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, MEB Basımevi, İstanbul, 1999. GÖĞÜŞ, Beşir; Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi, Gül Yayınevi, Ankara, 1978. GÜNEŞ, Firdevs; Okuma-Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi, Ocak Yayınları, Ankara, 1997. KAVCAR, Cahit, F. OĞUZKAN ve S. SEVER; Türkçe Öğretimi-Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin, Engin Yayınevi, Ankara, 1995. KARADAĞ, Özay; “Türkçe Eğitiminde Anlatım Tarzları”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 13, Bahar 2003, s. 79-91. KÜÇÜKAHMET, Leyla (Editör); Konu Alanı Ders kitabı İnceleme Kılavuzu, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. ÖZBAY, Murat; “Türkçe öğretiminde Hedef-
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
60
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
100
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
0
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
13
65
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
10
50
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
10
10
 Sunu hazırlama
2
10
20
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
191
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak ve senatonun belirlediği tez yazım kriterlerine uygun olarak kalitesi yüksek tezler yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.X
2
Mesleki alanda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanabilmek.X
3
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kurma, araştırma projelerine katılma, ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelere katılma yeterliliklerine sahip olmak.X
4
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yeterliliklere sahip olmak.X
5
Mesleki yaşamda sürekli gelişmelerden haberdar olmak ve kendini geliştirme yetkinliğine sahip olmak.X
6
Lisans eğitimi sürecinde alınan temel bilgilerin nasıl kullanılacağını kavramak, yeterli olmayan bilgi becerileri tamamlama yeterliliğine sahip olmak.X
7
Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulamak.X
8
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimindeki temel sorunları görmek, bunlara çözümler üretebilecek akademik yeterliliğe sahip olmak.X
9
Yabancı dil öğretiminde hangi metodun ya da metotların kullanımının daha başarılı olacağı konusunda öğrenilen bilgileri hayata geçirip, öğrencilere daha nitelikli bir öğretim sunmak ve bu sayede öğrencilere iyi bir model olmayı hedeflemek.X
10
Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygulamak hem de öğrencilere kazandırmak.X