GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İngilizce Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme/1640008
Dersin Adı: İngilizce Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Yard Doç Dr. Gültekin Boran
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/gboran
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   gboran@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler sınavların ket vurma etkisini kavrarlar. Öğrenciler sınavın öğretim üzeindeki olumlu etkisini öğrenirler.
Öğrenciler sınav tiplerini, sınav hazırlamanın aşamalarını, sınav uygularken dikkat edilmesi gereken hususları öğrenirler.
Öğrenciler kelime bilgisini ölçen çeşitli sınavları tanırlar. Kendieri hatasız kelime sınavları hazırlarlar.
Öğrenciler çeşitli gramer sınavlarını tanırlar ve hatasız gramer sınavları hazırlarlar.
Öğrenciler çeşitli telaffuz sınavlarını tanırlar ve hatasız telaffuz sınavları hazırlarlar.
Öğrenciler çeşitli okuduğunu anlama sınavlarını tanırlar ve hatasız okuma becerisini ölçen sınavlar hazırlarlar.
Öğrenciler çeşitli yazma becerisini ölçen sınavları tanırlar ve hatasız telaffuz sınavları hazırlarlar.
Öğrenciler çeşitli dinleme becerisini ölçen sınavları tanırlar ve hatasız dinleme sınavları hazırlarlar. Öğrenciler çeşitli konuşma becerisini ölçen
Öğrenciler madde ayırdedicilik gücü, madde zorluk derecesi gibi hesaplamaları ve sınav geçerliliği ve güvenirliği givi kavramları öğrenirler.
Öğrenciler portfolyo, bilgisayar destekli sınav gibi yeni yaklaşımları öğrenirler.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sınav hazırlamaya giriş. Sınavın ket vurma etkisi. Test uygulama ve uygun sınav hazırlama.
2. Hafta  Kelime sınavları (Öğrenci konu aktarımı)
3. Hafta  Gramer sınavları (Öğrenci sunumu) Kelime sınavı ödevinin teslimi
4. Hafta  Telaffuz sınavları (Öğrenci sunumu) Gramer sınavı ödevinin teslimi Portfolyo (öğrenci sunumu)
5. Hafta  Okuma sınavları (Öğrenci sunumu) telaffuz sınavı ödevinin teslimi Çeşitli metodların sınava olan yaklaşımları (öğrenci sunumu)
6. Hafta  Yazma sınavları (Öğrenci sunumu) Okuma sınavı ödevinin teslimi Sınav Güvenirliği(öğrenci sunumu)
7. Hafta   Dinleme sınavları (Öğrenci sunumu) Yazma sınavı ödevinin teslimi Sınav Geçerliliği (öğrenci sunumu)
8. Hafta   Konuşma sınavları (Öğrenci sunumu) Dinleme sınavı ödevinin teslimi Bilgisayar destekli sınavlar (öğrenci sunumu)
9. Hafta  Sınavların incelenmesi: 1)Madde zorluk derecesi 2)Madde ayıredicilik derecesi
10. Hafta  Madde zorluk derecesi ve Madde ayıredicilik derecesi hesaplamasıyla ilgili alıştırmalar.
11. Hafta  Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi: 1)Ortalama alma 2) Standart sapma 3)T-skoru 3)Z-skoru
12. Hafta  Ortalama alma,Standart sapma,T-skoru,Z-skoru ile ilgili alıştırmalar
13. Hafta  Öğrenci makale sunumu
14. Hafta  Öğrenci makale sunumu
15. Hafta  Konuların kısa tekrarı. Dönemin değerlendirilmesi, öğrencilerden dönüt alma.
16. Hafta   FİNAL SINAVI
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Madsen, Harold S.Techniques in Testing, Oxford, Oxford University Press, 1983.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım,Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
30
 Uygulama
5
70
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
8
3
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
8
3
24
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
8
32
 Materyal tasarlama, uygulama
4
8
32
 Rapor hazırlama
3
4
12
 Sunu hazırlama
5
6
30
 Sunum
6
3
18
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1 Lisan derecesi yeterliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirmeX
2
2 Alanı ile ilgili disiplinler (Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Kültür ve Edebiyat) arasındaki etkileşimi kavramaX
3
3 İngiliz Dili Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeX
4
4 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeX
5
5 Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmeX
6
6 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bir sorunu tanımlayabilmeX
7
7 Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmeX
8
8 Sorunları çözebilmeX
9
9 Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmeX
10
10 İngiliz Dili Eğitiminde uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilmeX