GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Uygulamalı İngilizce Sözcükbilim/1640009
Dersin Adı: Uygulamalı İngilizce Sözcükbilim
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler, İngilizce sözcük bilgisi, kökenleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Öğrenciler, teorik prensipleri çeviri gibi çeşitli uygulama alanları ve dille ilgili gelecek kariyerlerinde kullanma temel becerileri geliştirebilecek
Öğrenciler, İngilizce sözcükler arasındaki dahili ilişki ve sistemik yapıyı analiz edebilecekler.
Öğrenciler, sözcüklerin tarihsel gelişim süreçleri ve bu süreçlerin modern İngilizce sözcük yapısına etkilerini anlayabilecekler.
Öğrenciler, sözcük anlambilimi, anlam çeşitleri ve anlam farklılıklarını tanımlayabilecekler.
Öğrenciler, İngilizce sözcüklerin ses sistemi ve ses değişimlerini analiz edebilecekler.
Öğrenciler, İngilizce sözcüklerin bölgesel ve sosyal değişimlerini tespit edebilecekler.
Öğrenciler, yeni karşılaştığı sözcükleri İngilizcede sık sık tekrarlanan kök ve eklere ilişkin bilgisi sayesinde tanıyabilecekler
Öğrenciler, sözcükler ve İngiliz kültürü ve tarihi arasında var olan ilişkiyi algılayabilecekler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sözcükbilim ve sözcük bilgisi kavramlarına giriş.
2. Hafta  İngilizce sözlük çeşitleri
3. Hafta  İngilizce farklılıkları.
4. Hafta  Sözcüklerin İçsel Yapısı • Sözcük Yapımı, Özellikleri ve Bileşenleri Analizi • Çokanlamlılık, Sözcüksel Girişler ve Anlambirimler • Biçimbilgisi Y
5. Hafta  Sözcüklerin Anlamsal Yapısı: Bileşenler Analizi ve Anlambilimsel Özellikler • Anlamsal Ayrışma ve Gerekçeleri • Ögelerin Tipolojisi • Anlam Ög
6. Hafta   Sözlükçe Yapısı • Sözcükler Arasındaki İlişki • Birimler, Sınıflar ve İlişkileri • Sözcüksel Giriş ve Sözcüksel Birim • Sözcük Sınıfları ve An
7. Hafta  Sözcüksel Bağlantılar, Anlamsal Bağlantılar ve Sözcüksel Anlambilim • Eşanlamlılık • Altanlam ve Uyumsuzluk • Tümleç, Zıt Anlamlılık ve Zıtlık
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Sözcüklerin İşlevi • İç-bağlam, Bağlam ve Mental Sözcükbilim • Bağlamda Sözcükler • Metinlerdeki Sözcük Dizimi İşlevleri • Çokanlamlılığın ve M
10. Hafta  Anlambilim • Düzanlam ve Gönderim • Diğer anlam çeşitleri • Yananlam ve Belirtililik • Biçimbirim, Sözcük, Sözcükbirim • Biçimbirim Sını
11. Hafta  Öğrenci Sunumları
12. Hafta  Öğrenci Sunumları
13. Hafta  Öğrenci Sunumları
14. Hafta  Öğrenci Sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
0
 Quiz
0
60
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
3
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
8
3
24
 Sunum
4
3
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
16
3
48
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
201
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1 Lisan derecesi yeterliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirmeX
2
2 Alanı ile ilgili disiplinler (Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Kültür ve Edebiyat) arasındaki etkileşimi kavramaX
3
3 İngiliz Dili Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeX
4
4 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeX
5
5 Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmeX
6
6 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bir sorunu tanımlayabilmeX
7
7 Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmeX
8
8 Sorunları çözebilmeX
9
9 Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmeX
10
10 İngiliz Dili Eğitiminde uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilmeX
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Yrd. Doç. Dr. Kadriye Dilek Akpınar)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/kadriyedilek)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (kadriyedilek@gazi.edu.tr)