GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Uygulamalı İngilizce Sözcükbilim/1640009
Dersin Adı: Uygulamalı İngilizce Sözcükbilim
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Kadriye Dilek Akpınar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/kadriyedilek
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  kadriyedilek@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler, İngilizce sözcük bilgisi, kökenleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Öğrenciler, teorik prensipleri çeviri gibi çeşitli uygulama alanları ve dille ilgili gelecek kariyerlerinde kullanma temel becerileri geliştirebilecek
Öğrenciler, İngilizce sözcükler arasındaki dahili ilişki ve sistemik yapıyı analiz edebilecekler.
Öğrenciler, sözcüklerin tarihsel gelişim süreçleri ve bu süreçlerin modern İngilizce sözcük yapısına etkilerini anlayabilecekler.
Öğrenciler, sözcük anlambilimi, anlam çeşitleri ve anlam farklılıklarını tanımlayabilecekler.
Öğrenciler, İngilizce sözcüklerin ses sistemi ve ses değişimlerini analiz edebilecekler.
Öğrenciler, İngilizce sözcüklerin bölgesel ve sosyal değişimlerini tespit edebilecekler.
Öğrenciler, yeni karşılaştığı sözcükleri İngilizcede sık sık tekrarlanan kök ve eklere ilişkin bilgisi sayesinde tanıyabilecekler
Öğrenciler, sözcükler ve İngiliz kültürü ve tarihi arasında var olan ilişkiyi algılayabilecekler.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sözcükbilim ve sözcük bilgisi kavramlarına giriş.
2. Hafta  İngilizce sözlük çeşitleri
3. Hafta  İngilizce farklılıkları.
4. Hafta  Sözcüklerin İçsel Yapısı • Sözcük Yapımı, Özellikleri ve Bileşenleri Analizi • Çokanlamlılık, Sözcüksel Girişler ve Anlambirimler • Biçimbilgisi Y
5. Hafta  Sözcüklerin Anlamsal Yapısı: Bileşenler Analizi ve Anlambilimsel Özellikler • Anlamsal Ayrışma ve Gerekçeleri • Ögelerin Tipolojisi • Anlam Ög
6. Hafta   Sözlükçe Yapısı • Sözcükler Arasındaki İlişki • Birimler, Sınıflar ve İlişkileri • Sözcüksel Giriş ve Sözcüksel Birim • Sözcük Sınıfları ve An
7. Hafta  Sözcüksel Bağlantılar, Anlamsal Bağlantılar ve Sözcüksel Anlambilim • Eşanlamlılık • Altanlam ve Uyumsuzluk • Tümleç, Zıt Anlamlılık ve Zıtlık
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Sözcüklerin İşlevi • İç-bağlam, Bağlam ve Mental Sözcükbilim • Bağlamda Sözcükler • Metinlerdeki Sözcük Dizimi İşlevleri • Çokanlamlılığın ve M
10. Hafta  Anlambilim • Düzanlam ve Gönderim • Diğer anlam çeşitleri • Yananlam ve Belirtililik • Biçimbirim, Sözcük, Sözcükbirim • Biçimbirim Sını
11. Hafta  Öğrenci Sunumları
12. Hafta  Öğrenci Sunumları
13. Hafta  Öğrenci Sunumları
14. Hafta  Öğrenci Sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Cruse, D. Alan. 2000. Meaning in Language. Oxford: Oxford University Press. Jackson, Howard & Etienne Zé Amvela. 2007. Words, Meaning and Vocabulary (an Introduction to Modern English Lexicology). London: Continuum. Katamba, Francis. 2005. English Words: Structure, History, Usage. London: Routledge. Complementary bibliography Singleton, D. 2000. Language and the lexicon: An introduction. London: Arnold Enkvist, N. E. (1973) Linguistic Stylistics. The Hague, Paris: Mouton. Bauer, Laurie. 2003. Introducing Linguistic Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press. [First ed.1988] Carter, R. 1998. Vocabulary: Applied Linguistic Perspectives. London: Routledge. Cruse, D.A. 1986. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. Crystal, D. 1995. The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
   Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
1
0
 Quiz
0
60
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
10
3
30
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
3
21
 Materyal tasarlama, uygulama
3
3
9
 Rapor hazırlama
5
3
15
 Sunu hazırlama
4
3
12
 Sunum
8
3
24
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
16
3
48
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
180
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1 Lisan derecesi yeterliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirmeX
2
2 Alanı ile ilgili disiplinler (Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Kültür ve Edebiyat) arasındaki etkileşimi kavramaX
3
3 İngiliz Dili Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeX
4
4 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeX
5
5 Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmeX
6
6 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bir sorunu tanımlayabilmeX
7
7 Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmeX
8
8 Sorunları çözebilmeX
9
9 Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmeX
10
10 İngiliz Dili Eğitiminde uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilmeX