GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İngiliz Dili Eğitiminde Uygulamalı Araştırma Yöntemleri/1640006
Dersin Adı: İngiliz Dili Eğitiminde Uygulamalı Araştırma Yöntemleri
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Kemal Sinan ÖZMEN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/sozmen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sozmen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İngilizce Öğretmenliği alanında araştırma yöntemlerini bilmek
Araştırma sorusu ve deseni arasındaki ilişkiyi kavramak
Belirli araştırma soruları ve hipotezleri için uygun araştırma modelini seçebilmek
Akademik okuryazarlığı arttırmak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders yüz yüze işlenmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş
2. Hafta  Araştırma modelleri ve kuramlar
3. Hafta  Nicel araştırma modelleri (Yaklaşımlar)
4. Hafta  Nicel araştırma modelleri (Veri toplama teknikleri)
5. Hafta  Nicel araştırma modelleri (Veri analizi teknikleri)
6. Hafta  Nitel araştırma modelleri (Yaklaşımları)
7. Hafta  Nitel araştırma modelleri (Veri toplama teknikleri)
8. Hafta  Ara sınavlar
9. Hafta  Karma model araştırma desenleri
10. Hafta  Araştırma tasarlamak (Problem, amaç, kısıtlamalar)
11. Hafta  Araştırma tasarlamak (yöntem, veri toplama ve analizi)
12. Hafta  Sunular
13. Hafta  Sunular
14. Hafta  Sunular
15. Hafta  Finaller
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Silverman, David. Sage Publications. 1993. Paperback. ISBN 0803987587 2. Motivation Strategies in the Language Classroom Dornyei, Zoltan. Cambridge University Press. 2001. Paperback. ISBN 0521793777 3. Qualitative Research: Theory, method and practice Silverman, David (Editor). Sage Publications. 1997. Paperback. ISBN 0803976666 4. Research and the Teacher A Qualitative Introduction to School-based Research. Hitchcock, Graham & Hughes, David. Routledge. 1995. Paperback. ISBN 0415101026
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Tartışma, Proje
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
70
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
30
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
4
60
 Haftalık uygulamalı ders saati
5
2
10
 Okuma Faaliyetleri
12
4
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
8
2
16
 Sunu hazırlama
6
1
6
 Sunum
8
3
24
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1 Lisan derecesi yeterliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirmeX
2
2 Alanı ile ilgili disiplinler (Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Kültür ve Edebiyat) arasındaki etkileşimi kavramaX
3
3 İngiliz Dili Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeX
4
4 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeX
5
5 Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmeX
6
6 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bir sorunu tanımlayabilmeX
7
7 Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmeX
8
8 Sorunları çözebilmeX
9
9 Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmeX
10
10 İngiliz Dili Eğitiminde uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilmeX