GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminin Disiplinlerarası Boyutları/1640005
Dersin Adı: Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretiminin Disiplinlerarası Boyutları
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç..Dr. iskender Hakkı Sarıgöz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  iskender@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi alanına çok boyutlu ve eleştirel bakabilme
Disiplinlerarası boyutta alanının yerini ve yapısını kavramlaştırma
Alana katkıda bulunabilecek diğer disiplinleri belirleme becerisi
Disiplinler arası bir araştırma planlama ve gerçekleştirme becerisi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Lisans derecesi
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yoktur
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Yabancı dil olarak ingilizceye genel bakış
2. Hafta  Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi, Eleştirel düşünce
3. Hafta  Disiplinlerarası yaklaşım gereksinimi
4. Hafta  Araştırma için başlık seçimi
5. Hafta  Öğeretimde Quantum Düşüncesi
6. Hafta  Toplam Kalite Yönetimi
7. Hafta  Çoklu Zeka teorisi, Görsel İşitsel ve Devinimsel Algı
8. Hafta  Yöntemler Sonrası Dönem
9. Hafta  Arasınav
10. Hafta  Diğer disiplin ve akımlar
11. Hafta  Diğer disiplin ve akımlar
12. Hafta  Diğer disiplin ve akımlar, tartışma ve sunumlar
13. Hafta  Diğer disiplin ve akımlar, tartışma ve sunumlar
14. Hafta  Diğer disiplin ve akımlar, tartışma ve sunumlar
15. Hafta  Diğer disiplin ve akımlar, tartışma ve sunumlar
16. Hafta  Sonuç tartışmaları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Yabancı Dil öğretimi ve diğer disiplinler ile ilgili kaynaklar
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru yanıt, araştırma, sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
4
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
3
39
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
6
3
18
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
3
15
 Diğer
2
1
2
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1 Lisan derecesi yeterliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirmeX
2
2 Alanı ile ilgili disiplinler (Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Kültür ve Edebiyat) arasındaki etkileşimi kavramaX
3
3 İngiliz Dili Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeX
4
4 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeX
5
5 Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmeX
6
6 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bir sorunu tanımlayabilmeX
7
7 Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmeX
8
8 Sorunları çözebilmeX
9
9 Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmeX
10
10 İngiliz Dili Eğitiminde uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilmeX