GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
 Akademik Söylem/1640004
Dersin Adı:  Akademik Söylem
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr.Cemal ÇAKIR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ccakir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ccakir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Akademik söylem hakkında genel bilgi
Akademik yazı türleri hakkında bilgi
Araştırma makalelerinin türlerinin ve yapılarının bilgisi
IMRAD ve CARS modellerine göre araştırma makalesi bölümleri yazma
Konferans özeti yazma
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Akademik söyleme giriş
2. Hafta  Akademik yazı türleri
3. Hafta  Araştırma makalelerinin türleri
4. Hafta  Araştırma makalelerinin yapıları
5. Hafta  IMRAD modeli
6. Hafta  IMRAD modeli
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  CARS modeli
9. Hafta  CARS modeli
10. Hafta  CARS modeli
11. Hafta  Araştırma planı sunumu ve tartışma
12. Hafta  Konferans özeti yazımı
13. Hafta  Araştırma sunumu ve tartışma
14. Hafta  Araştırma sunumu ve tartışma
15. Hafta  Araştırma sunumu ve tartışma
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Hyland, Ken. (2009). Academic discourse. Continuum. 2.Wallwork, Adrian. (2010). Englİsh for Presentations at International Conferences Adrian Wallwork Springer. 3.Hoffman, Angelika H. (2009). Scientific Writing and Communication. Oxford. 4.Laura Alba-Juez. (2009). Perspectives on Discourse Analysis: Theory and Practice (Chapter 1: Introducing Discourse Analysis) . Cambridge Scholars Publishing.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Tartışma, Sözlü Sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
20
 Uygulama
2
40
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
4
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
10
60
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
8
32
 Sunum
4
1
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
4
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
4
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
197
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1 Lisan derecesi yeterliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirmeX
2
2 Alanı ile ilgili disiplinler (Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Kültür ve Edebiyat) arasındaki etkileşimi kavramaX
3
3 İngiliz Dili Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeX
4
4 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeX
5
5 Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmeX
6
6 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bir sorunu tanımlayabilmeX
7
7 Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmeX
8
8 Sorunları çözebilmeX
9
9 Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmeX
10
10 İngiliz Dili Eğitiminde uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilmeX