GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Seminer: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğreniminde Temel Konular/1640001
Dersin Adı: Seminer: Yabancı Dil Öğretimi ve Öğreniminde Temel Konular
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. İskender Hakkı Sarıgöz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  iskender@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Katılımcı alanında araştırma yapabileceği konuları saptama becerisi edinir.
Birçok başlık arasından araştırma konusu seçme deneyimi yaşar.
Konuyu daraltma yeteneğini geliştirir.
Araştırmanın bölümlerini oluşturup çalışmayı gerçekleştirme deneyimini yaşar.
Çalışmayı sunar ve bulgular hakkında dönüt alır.
Diğer katılımcıların çalışmalarına dönüt verir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Lisans derecesi
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş, dersin amaçları, program, konu seçimi tartışmaları
2. Hafta  Konu belirlenmesi, kaynak taraması, araştırma planının yapılması
3. Hafta  Araştırma safhaları, dönüt ve tartışmalar
4. Hafta  Araştırma safhaları, dönüt ve tartışmalar
5. Hafta  Sunum metninin ilk halinin hazır hale getirilmesi
6. Hafta  Çalışmanın ilk taslağının öğretim üyesine sunumu ve tartışmalar
7. Hafta  Çalışmanın ekleme, çıkarmalar yaparak geliştirilmesi
8. Hafta  Çalışmanın ekleme, çıkarmalar yaparak geliştirilmesi
9. Hafta   Çalışmanın tüm bölümlerinin en son haline getirilmesi ve nihai sunum metninin hazırlanması
10. Hafta  Seminer sunumu, dönüt ve tartışmalar
11. Hafta  Seminer sunumu, dönüt ve tartışmalar
12. Hafta  Seminer sunumu, dönüt ve tartışmalar
13. Hafta  Seminer sunumu, dönüt ve tartışmalar
14. Hafta  Seminer sunumu, dönüt ve tartışmalar
15. Hafta  Seminer sunumu, dönüt ve tartışmalar
16. Hafta  Son tartışmalar, genel değerlenirme ve dönütler
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Sunulan seminerler hakkındaki akademik kitap ve makaleler.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru yanıt, gösterme, uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
60
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
3
39
 Materyal tasarlama, uygulama
5
2
10
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
7
5
35
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1 Lisan derecesi yeterliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirmeX
2
2 Alanı ile ilgili disiplinler (Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Kültür ve Edebiyat) arasındaki etkileşimi kavramaX
3
3 İngiliz Dili Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeX
4
4 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeX
5
5 Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmeX
6
6 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bir sorunu tanımlayabilmeX
7
7 Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmeX
8
8 Sorunları çözebilmeX
9
9 Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmeX
10
10 İngiliz Dili Eğitiminde uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilmeX