GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Dil Öğreneninin Psikolojisi ve Sınıf İklimi/1640002
Dersin Adı: Dil Öğreneninin Psikolojisi ve Sınıf İklimi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Assoc. Prof Gonca Yangın Ekşi
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ygonca
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  goncayangin@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dönem sonunda öğrenciler aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır -öğrenen psikolojisi ve bireysel farklılıklar
-bir değişken olarak öğrenen
-sınıf yönetimi
-öğrenmeyi etkileyen sınıf içi ve dışı farktörler
-kişilik, yetenek, motivasyon, yaş, ve benzeri bireysel farklılıklar
- bilişsel gelişm, öğrenen özerkliği ve öğrenen inaçları
- disiplin oluşturma ve bu kavramı yeniden tanımlama
- sınıfta etkili iletişim ve topluluk bilinci oluşturma
- daha iyi öğrenme ve ilişkiler kurma için sınıfı yönetme
- sınıfta yansıtma, gözlem ve değerlendirme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş
2. Hafta  Bir değişken olarak öğrenen Bireysel farklılıklar araştırmalarının tarihi
3. Hafta  İyi dil öğreneninin özellikleri sınıf yönetimi, iç ve dış faktörler ve zaman yönetimi
4. Hafta  sınıf bazlı araştırma ve gelişen öğretmen
5. Hafta  Motivasyon tipleri/ dil öğreniminde rolu Dil öğreniminde yaş faktörü
6. Hafta  Öğrenen özellikleri (kişilik türleri ve yetenek)
7. Hafta  Öğrenen özellikleri(bilişsel stiller, öğrenme stilleri öğretime etkileri) Kaygı
8. Hafta  Bişişsel gelişim ve dil öğrenimi (Piaget, Vygotsky)
9. Hafta  Öğrenenin kişisel, sosyal ve duygusal gelişimi
10. Hafta  Dil öğrenme stratejileri ve öğrenen özerkliği sınıf içi etkileşim
11. Hafta  Öğrenenin dili , interlanguage ana dil, metadil ve doğrulayıcı dönüt kullanımı
12. Hafta  öğrenmenin bilişsel boyutları (hafıza, dikkat ve transfer) sınıfta yansıma, gözlem ve değerlendirme
13. Hafta  Sınıf yönetimi ve paydaşların beklentileri
14. Hafta  Sınıf güç ilişkilerini anlama, öğrenci-öğrenci ve öğrenci öğretmen etkileşimi sınıfta bir topluluk oluşturma ve disiplin kurma disiplin türleri ve s
15. Hafta  Final sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Civikly, J (1995). Classroom Communication: Principles and practice. Dubuque, IA: Wm. C. Brown Publishers 2. Alfie Kohn (2000). Beyond Discipline: From Compliance to Community. Boston, Mass.: Houghton Mifflin. 3. Robert T. Tauber (1999) Classroom Management: Sound Theory and Effective Practice. Berging & Carvey. 4. David H. Jonassen & Barbara L. Garabowski (1993) A Handbook of Individual Differences, Learning and Instruction. Taylor & Francis. 5. Dörnyei, Zoltan (2005). The Psychology of the Language Learner. Lawrance Erlbaum Associates.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
100
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
5
3
15
 Haftalık uygulamalı ders saati
9
2
18
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
3
45
 Materyal tasarlama, uygulama
10
2
20
 Rapor hazırlama
10
1
10
 Sunu hazırlama
10
1
10
 Sunum
10
1
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
1
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
10
1
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
193
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1 Lisan derecesi yeterliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirmeX
2
2 Alanı ile ilgili disiplinler (Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Kültür ve Edebiyat) arasındaki etkileşimi kavramaX
3
3 İngiliz Dili Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeX
4
4 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeX
5
5 Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmeX
6
6 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bir sorunu tanımlayabilmeX
7
7 Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmeX
8
8 Sorunları çözebilmeX
9
9 Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmeX
10
10 İngiliz Dili Eğitiminde uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilmeX