GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Yabancı Dil Eğitiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı/1640235
Dersin Adı: Yabancı Dil Eğitiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yard. Doç. Dr. Semra Saraçoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ssemra
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ssemra@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu ders Çocuk Edebiyatı konusunda genel bir alan taramasını hedeflemektedir.
15. Yüzyıldan 21. yüzyıla dek farklı tür ve dönemlerde yazılan çocuk kitaplarında çocukluk döneminin tarihi gelişimi gözlenilecektir.
Dersin amacı çocuk edebiyatı konusunda bilgilendirmek, çocuk edebiyatının değerlendirilmesinde bir yol haritası çizmek.
Ders hem teori, hem pratik, hem de edebiyat bilgisi içermektedir.
Dersin sonunda öğrencilerin varolan akımların farkında olarak eserleri daha profesyonal olarak değerlendirebilmeleri,
Çocuk ve Genç Edebiyatının değişik türlerini tanımaları,
Bu eserleri değerlendirebilmek için eleştirel bir standart geliştirmeleri,
Çocuk Edebiyatını İngilizcenin yabancı bir dil olarak öğretilmesinde kullanabilmek için hem teorik hem de pratik bilgi donanım kazanmaları amaçlanmakt

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çocuk Edebiyatının Tarihsel Gelişimi: Çocuk Gelişimi konusunda tarihsel bir araştırma ve edebiyatın kullanımıkonusunda gerekli metodlar
2. Hafta  Esas olan edebi türler
3. Hafta  Edebiyatın değerlendirilmesinde eleştirel yaklaşımlar
4. Hafta  Edebiyatın değerlendirilmesinde eleştirel yaklaşımlar
5. Hafta  Edebiyatın değerlendirilmesinde eleştirel yaklaşımlar
6. Hafta  Edebiyatın değerlendirilmesinde eleştirel yaklaşımlar
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Halk hikayelerinin Dil sınıflarında kullanımı
9. Hafta  Masal/efsane/mitlerin Dil sınıflarında kullanımı
10. Hafta  Seri Kitapların Dil sınıflarında kullanımı
11. Hafta  Bilim kurgu kitapların Dil sınıflarında kullanımı
12. Hafta  Detektif romanlarının Dil sınıflarında kullanımı
13. Hafta  Macera romanlarının Dil sınıflarında kullanımı
14. Hafta  FİNAL SINAVI
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kiefer, Barbara Z. Charlotte Huck's Children's Literature (9th edition), McGraw-Hill, 2007. Lynch-Brown. Essentials of Young Adult Literature, Pearson Education, Inc. 2007. Huck, Charlotte, et al. Children's Literature in the Elementary School (8th ed. preferred), McGraw Hill 2003. Donelson, Kenneth L. and Alleen Pace Nilsen. Literature for Today's Young Adults. (6th edition preferred). Pearson, Allyn & Bacon 2000. Delpit, Lisa (1995) Other People’s Children: Cultural Conflict in the Classroom. New York: The New Press. Derman-Sparks, Louise (1993) Anti-Bias Curriculum: Tools for Empowering Young Children. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
9
3
27
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
3
27
 Materyal tasarlama, uygulama
7
3
21
 Rapor hazırlama
6
3
18
 Sunu hazırlama
7
3
21
 Sunum
7
3
21
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
3
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
1 Lisan derecesi yeterliklerine dayalı olarak İngiliz Dili Eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirmeX
2
2 Alanı ile ilgili disiplinler (Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Kültür ve Edebiyat) arasındaki etkileşimi kavramaX
3
3 İngiliz Dili Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeX
4
4 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeX
5
5 Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmeX
6
6 İngiliz Dili Eğitimi alanındaki bir sorunu tanımlayabilmeX
7
7 Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmeX
8
8 Sorunları çözebilmeX
9
9 Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmeX
10
10 İngiliz Dili Eğitiminde uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilmeX