GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Fizik Eğitiminde Kavram Yanılgıları/1420020
Dersin Adı: Fizik Eğitiminde Kavram Yanılgıları
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/bgunes
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bgunes@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Özellikle fizikteki kavram yanılgılarını bilir.
Öğrencilerdeki kavram yanılgılarını tespit eder.
Kavram yanılgılarını yok etmek için alınacak tedbirlerin farkında olur.
Kavram yanılgılarını gidermeye yönelik öğretim stratejilerini etkin kullanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kavram Yanılgısı Nedir?
2. Hafta  Kavram Yanılgılarının Özellikleri Nelerdir?
3. Hafta  Kavram Yanılgıları Nasıl Oluşur?
4. Hafta  Kavram Yanılgıları Nasıl Tespit Edilir?
5. Hafta  Kavram Yanılgılarını Ölçmeye Yarayan Testler Nasıl Olmalıdır?
6. Hafta  Kavram Yanılgısını Ölçen Testler Nasıl Değerlendirilir?
7. Hafta  Öğrencilere Kavram Yanılgısı Testi ile Verilen Proje
8. Hafta  Ders Kitaplarında Sık Rastlanılan Kavram Yanılgıları
9. Hafta  Kavram Yanılgılaranı Önleyecek Alternatif Öğretim Stratejileri
10. Hafta  Fizikte Sık Rastlanılan Kavram Yanılgıları
11. Hafta  Türkiye’de Okutulan Ders Kitaplarında Rastlanılan Kavram Yanılgıları
12. Hafta  Örnek Bir Kavram Yanılgısını Belirlemek İçin Geliştirelecek Testler
13. Hafta  Kavram Yanılgısını Gidermek İçin Örnek Bir Öğretim Yöntemi
14. Hafta  Değerlendirme ve Final Sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu-Fizik (Yağbasan,R., Güneş, B., v.d., Gazi Büro Yayınları, 2005) 2. Liselerde okutulmakta olan Fizik Kitapları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
4
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
3
1
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
6
42
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
6
42
 Diğer
4
4
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları ve kavramlar arası ilişkileri geliştirir.X
2
Fizik alanındaki kanun ve teoriler ile ilgili sahip olduğu bilgileri derinleştirir.X
3
Fizik eğitimi ile ilgili sahip olduğu bilgileri geliştirir.X
4
Fizik eğitimi ile ilgili problemlere nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunar.X
5
Çalıştığı konularla ilgili literatürü etkin bir şekilde kullanır.X
6
Fizik eğitimi ile ilgili bir problemi ve sonuçları değerlendirir.X
7
Yapacağı araştırmalarda, öngörmediği zorluklarla karşılaştığında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.X
8
Fizik eğitimi ile ilgili çalışma gruplarına ve projelere etkin olarak katılır.X
9
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.X
10
Fizik eğitimi ile ilgili gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde ortaya koyar.X
11
Fizik eğitimi ile ilgili çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.X
12
Fizik eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını geliştirir.X
13
Fizik ve fizik eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.X