GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Fizik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (A.E)/4420003
Dersin Adı: Fizik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (A.E)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Musa SARI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/msari
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  msari@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilimsel süreç becerilerini öğrenir.
Yapılandırmacı yaklaşımı öğrenir ve eğitim-öğretim ortamında uygular.
Öğrenme teorilerini kavrar.
Fizik öğretiminde laboratuvar yaklaşımlarını bilir.
3E, 5E ve 7E öğrenme modellerini öğrenir ve uygular.
Kavramsal değişim metinlerini öğrenir. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu ders programdaki alan eğitimi dersleri ile ilişkilidir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tarihsel gelişim süreci İçerisinde Fen Öğretimi
2. Hafta  Bilimsel Süreç Becerileri
3. Hafta  Bilimsel Süreç Becerileri
4. Hafta  Bilimsel davranışlar ve Yapılandırmacı yaklaşım
5. Hafta  Bilimsel davranışlar ve Yapılandırmacı yaklaşım
6. Hafta  Ara sınav
7. Hafta  Öğrenme Teorileri
8. Hafta  Öğrenme Teorileri
9. Hafta  Araştırma ve keşif, Fizik Öğretiminde Laboratuarın Yeri ve Önemi.
10. Hafta  3E, 5E ve 7E öğrenme modelleri
11. Hafta  3E, 5E ve 7E öğrenme modelleri ve uygulamaları
12. Hafta  Kavramsal değişim metinleri
13. Hafta  Kavramsal değişim metin örneklerinin incelenmesi ve benzer örneklerinin hazırlanması
14. Hafta  Kavramsal değişim metin örneklerinin incelenmesi ve benzer örneklerinin hazırlanması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fen Öğretiminde Yeni yaklaşımlar, Soylu, H., Nobel Yayın Dağıtım, 2004, Ankara
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Cevap, Araştırma, Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
4
4
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
5
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
6
36
 Diğer
4
4
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
191
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları ve kavramlar arası ilişkileri geliştirir.X
2
Fizik alanındaki kanun ve teoriler ile ilgili sahip olduğu bilgileri derinleştirir.X
3
Fizik eğitimi ile ilgili sahip olduğu bilgileri geliştirir.X
4
Fizik eğitimi ile ilgili problemlere nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunar.X
5
Çalıştığı konularla ilgili literatürü etkin bir şekilde kullanır.X
6
Fizik eğitimi ile ilgili bir problemi ve sonuçları değerlendirir.X
7
Yapacağı araştırmalarda, öngörmediği zorluklarla karşılaştığında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.X
8
Fizik eğitimi ile ilgili çalışma gruplarına ve projelere etkin olarak katılır.X
9
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.X
10
Fizik eğitimi ile ilgili gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde ortaya koyar.X
11
Fizik eğitimi ile ilgili çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.X
12
Fizik eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını geliştirir.X
13
Fizik ve fizik eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.X