GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Fizikte Temel Kavramlar II (Alan Bilgisi)/1420018
Dersin Adı: Fizikte Temel Kavramlar II (Alan Bilgisi)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/web/bgunes/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bgunes@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler elektrik ve manyetizma ile ilgili kavramlarını gözden geçirir.
Öğrenciler elektrik ve manyetizma kavramları ile ilgili eksikliklerini giderir.
Öğrenciler elektrik ve manyetizmadaki kavramlar arasında ilişki kurar.
Öğrenciler elektrik ve manyetizma kavramları ile ilgili durumları tartışır ve problemleri çözer.
Elektrik ve manyetizma konularındaki kavram yanılgıları ve öğrenme güçlüklerinin farkında olur.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Elektrik Yükü, Elektriklenme ve Çeşitleri/Coumlomb Kanunu konularında geçen temel kavramların tartışılması ve problem çözümü.
2. Hafta  Elektrik Alanı ve Alan Çizgileri/Elektroskop, İletken ve Yalıtkan Cisimler konularında geçen temel kavramların tartışılması ve problem çözümü.
3. Hafta  Yüklü Bir İletken Kürenin Elektrik Alanı/Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Farkı konularında geçen temel kavramların tartışılması ve problem çözümü
4. Hafta  Sığa ve Kondansatörler /Kondansatörlerin Bağlanması Yüklü Bir Kondansatörün Enerjisi/Dielektrikli Kondansatörler konularında geçen temel kavramların t
5. Hafta  Elektrik Akımının Yaptığı İş, Joule Kanunu/Devre kesici Olarak Sigortalar/Emk Kaynakları ve Üreteçlerin Bağlanması/Basit Bir Elektrik Devresinde Ohm K
6. Hafta  Mıknatıslar / Manyetik Alan Ve Manyetik Alan Çizgileri konularında geçen temel kavramların tartışılması ve problem çözümü.
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Manyetik Alan Ve Manyetik Geçirgenlik/Manyetik Kayıt konularında geçen temel kavramların tartışılması ve problem çözümü.
9. Hafta  İçinden Akım Geçen Tellerin Oluşturduğu Manyetik Alan/Manyetik Alanda Akım Geçen Tele Etkiyen Kuvvet konularında geçen temel kavramların tartışılması
10. Hafta  Akım Geçen Bir Tel Çerçeveye Etkileyen Moment/Manyetik Alan İçinde Hareket Eden Yüklü parçacığa etkiyen kuvvet konularında geçen temel kavramların tar
11. Hafta  Manyetik Alan İçinde Hareket Eden Telde Oluşan Emk./Halkadaki Manyetik Alan Değişimi ve Oluşan İndüksiyon konularında geçen temel kavramların tartışıl
12. Hafta  İndüksiyon Emk’sı (Jeneratör Modelleri)/ İndüksiyon Akımının Yönü/Öz İndüksiyon konularında geçen temel kavramların tartışılması ve problem çözü
13. Hafta  Elektromanyetik dalgalar konusunda geçen temel kavramların tartışılması ve problem çözümü.
14. Hafta  Final Sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fizik II (Serway – Beıchner )
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
4
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
7
49
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
6
42
 Diğer
4
3
12
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları ve kavramlar arası ilişkileri geliştirir.X
2
Fizik alanındaki kanun ve teoriler ile ilgili sahip olduğu bilgileri derinleştirir.X
3
Fizik eğitimi ile ilgili sahip olduğu bilgileri geliştirir.X
4
Fizik eğitimi ile ilgili problemlere nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunar.X
5
Çalıştığı konularla ilgili literatürü etkin bir şekilde kullanır.X
6
Fizik eğitimi ile ilgili bir problemi ve sonuçları değerlendirir.X
7
Yapacağı araştırmalarda, öngörmediği zorluklarla karşılaştığında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.X
8
Fizik eğitimi ile ilgili çalışma gruplarına ve projelere etkin olarak katılır.X
9
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.X
10
Fizik eğitimi ile ilgili gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde ortaya koyar.X
11
Fizik eğitimi ile ilgili çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.X
12
Fizik eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını geliştirir.X
13
Fizik ve fizik eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.X