GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Fizik Eğitiminde Test Geliştirme/1420024
Dersin Adı: Fizik Eğitiminde Test Geliştirme
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Bilal GÜNEŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/bgunes
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bgunes@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ölçmenin öğretimdeki önemini kavrar.
Ölçeklerin niteliklerini analiz eder.
Test geliştirme ile ilgili temel kavramları bilir.
Test geliştirme sürecini kavrar.
Geliştirilmiş bir testin kritiğini yapabilir.




 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Derse Giriş
2. Hafta  Ölçmeye Giriş Ölçmenin Eğitimdeki Yeri Ölçme Sonuçlarının Ölçek Nitelikleri
3. Hafta  Ölçmeye Giriş Ölçmenin Eğitimdeki Yeri Ölçme Sonuçlarının Ölçek Nitelikleri
4. Hafta  Güvenirlik, Geçerlik
5. Hafta  Güvenirlik, Geçerlik
6. Hafta  Test Geliştirme
7. Hafta  Test Geliştirme
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  İstatistiksel Bazı Kavramlar
10. Hafta  SPSS İle Veri Analizi
11. Hafta  SPSS İle Veri Analizi
12. Hafta  SPSS İle Veri Analizi
13. Hafta  Faktör Analizi
14. Hafta  Final Sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  - Ural, A., Kılıç, İ., (2005), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, SPSS 12.0 For Windows, Detay Yayıncılık, Ankara - Şencan, H., (2005), Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlilik, seçkin Yayıncılık, Ankara
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama, Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
4
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
6
42
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
6
42
 Diğer
4
4
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları ve kavramlar arası ilişkileri geliştirir.X
2
Fizik alanındaki kanun ve teoriler ile ilgili sahip olduğu bilgileri derinleştirir.X
3
Fizik eğitimi ile ilgili sahip olduğu bilgileri geliştirir.X
4
Fizik eğitimi ile ilgili problemlere nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunar.X
5
Çalıştığı konularla ilgili literatürü etkin bir şekilde kullanır.X
6
Fizik eğitimi ile ilgili bir problemi ve sonuçları değerlendirir.X
7
Yapacağı araştırmalarda, öngörmediği zorluklarla karşılaştığında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.X
8
Fizik eğitimi ile ilgili çalışma gruplarına ve projelere etkin olarak katılır.X
9
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.X
10
Fizik eğitimi ile ilgili gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde ortaya koyar.X
11
Fizik eğitimi ile ilgili çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.X
12
Fizik eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını geliştirir.X
13
Fizik ve fizik eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.X