GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Fizik Eğitiminde Akademik Yazım ve Yayınlama Metodolojisi/4420011
Dersin Adı: Fizik Eğitiminde Akademik Yazım ve Yayınlama Metodolojisi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç. Dr. Yasin ÜNSAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/yunsal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yunsal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Akademik yazım aşamasına gelmeden önce yapılması gerekenleri bilir.
Akademik yazım öncesi sürecin önemini kavrar.
Akademik yazım aşamasında izlenmesi gereken aşamaları bilir.
Çeşitli akademik yazım örneklerini inceler.
Akademik yazımla ilgili bir uygulama yapar.
Akademik yayınlarda uyulması gereken etik kuralları bilir
Akademik yayınlarda uyulması gereken etik kuralların önemini kavrar.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Akademik yayın nedir? Akademik yayın çeşitleri(makale, tez, bildiri)nelerdir?
2. Hafta  Akademik bir makale yazım aşamasına gelmeden önce yapılması gerekenler nelerdir?
3. Hafta  Akademik bir makale hangi bölümlerden oluşur?
4. Hafta  Akademik bir makalenin çeşitli bölümleri nasıl hazırlanır?
5. Hafta  Akademik Yayınlarda Bütünlük
6. Hafta  Akademik Yayınlarda Üslup ve Dil
7. Hafta  Akademik yayınlarda uyulması gereken etik kurallar (haklar, izinler, aşırma, intihal vb.)
8. Hafta  Yayınlama Aşaması
9. Hafta  Ara sınav
10. Hafta  Ödev Sunumları ve Geri Bildirimlerin Verilmesi
11. Hafta  Ödev Sunumları ve Geri Bildirimlerin Verilmesi
12. Hafta  Ödev Sunumları ve Geri Bildirimlerin Verilmesi
13. Hafta  Ödev Sunumları ve Geri Bildirimlerin Verilmesi
14. Hafta  Ödev Sunumları ve Geri Bildirimlerin Verilmesi
15. Hafta  Ödev Sunumları ve Geri Bildirimler
16. Hafta  Genel Değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Robert A. Day (Çeviri: G. Aşkar Altay)(2000). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır?, 4. Basım, Tübitak Yayınları. Çırakoğlu, O.C., Yeniçeri, Z., Kökdemir,D., Demirutku,K., Muratoğlu,B., Işın,G., Sayın,P.(2011). Akademik Yazım Kuralları, 3. Baskı, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
14
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
22
22
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
24
24
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları ve kavramlar arası ilişkileri geliştirir.X
2
Fizik alanındaki kanun ve teoriler ile ilgili sahip olduğu bilgileri derinleştirir.X
3
Fizik eğitimi ile ilgili sahip olduğu bilgileri geliştirir.X
4
Fizik eğitimi ile ilgili problemlere nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunar.X
5
Çalıştığı konularla ilgili literatürü etkin bir şekilde kullanır.X
6
Fizik eğitimi ile ilgili bir problemi ve sonuçları değerlendirir.X
7
Yapacağı araştırmalarda, öngörmediği zorluklarla karşılaştığında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.X
8
Fizik eğitimi ile ilgili çalışma gruplarına ve projelere etkin olarak katılır.X
9
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.X
10
Fizik eğitimi ile ilgili gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde ortaya koyar.X
11
Fizik eğitimi ile ilgili çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.X
12
Fizik eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını geliştirir.X
13
Fizik ve fizik eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.X