GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Fizik Eğitiminde Araştırma Teknikleri ve Temel İstatistiksel Yöntemler - I/4420010
Dersin Adı: Fizik Eğitiminde Araştırma Teknikleri ve Temel İstatistiksel Yöntemler - I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yar. Doç. Dr. Uygar KANLI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ukanli
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ukanli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler bilimsel araştırma sürecindeki aşamaları bilir ve bunların önemini kavrar,
Öğrenciler bilimsel yaklaşımın niteliklerini açıklar,
Öğrenciler temel istatistik kavramlarını bilir,
Öğrenciler eğitim araştırmalarında kullanılan istatistiksel yöntemleri tartışır.
Öğrenciler fizik öğretiminde istatistiksel analizlerin nasıl kullanıldığını anlar.
Öğrenciler hipotezlerin nasıl oluşturulduğunu, verilerin nasıl toplandığını ve SPSS'in sosyal bilimlerde nasıl kullanıldığını bilir.
Öğrenciler paket programların kullanımıyla çıkan sonuçları yorumlar.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bilimsel Yöntem nedir?
2. Hafta  Araştırma Türleri ve Arasındaki Farklar
3. Hafta  Nitel ve nicel araştırma
4. Hafta  Örneklem Seçimi
5. Hafta  Veri Toplama Araçları
6. Hafta  Geçerlilik, Güvenirlilik ve iç geçerlilik Sınavlar/Projeler
7. Hafta  Sınavlar/Projeler
8. Hafta  İstatistik Nedir?
9. Hafta  İstatistik Nedir? Veri Analizi
10. Hafta  Tanılayıcı İstatistik ve Yordamsal İstatistik
11. Hafta  Hipotez Testleri
12. Hafta  Parametrik Hipotez Testleri
13. Hafta  Parametrik Olmayan Hipotez Testleri
14. Hafta  Final
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  How to Design and Evaluate Research in Education, 5/e-Jack R. Fraenkel, Norman E. Wallen, San Francisco State University • SPSS uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri-Şeref Kalaycı-Asil Yayın Dağıtım
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
7
4
28
 Sunu hazırlama
6
3
18
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
7
7
 Diğer
14
3
42
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları ve kavramlar arası ilişkileri geliştirir.X
2
Fizik alanındaki kanun ve teoriler ile ilgili sahip olduğu bilgileri derinleştirir.X
3
Fizik eğitimi ile ilgili sahip olduğu bilgileri geliştirir.X
4
Fizik eğitimi ile ilgili problemlere nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunar.X
5
Çalıştığı konularla ilgili literatürü etkin bir şekilde kullanır.X
6
Fizik eğitimi ile ilgili bir problemi ve sonuçları değerlendirir.X
7
Yapacağı araştırmalarda, öngörmediği zorluklarla karşılaştığında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.X
8
Fizik eğitimi ile ilgili çalışma gruplarına ve projelere etkin olarak katılır.X
9
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.X
10
Fizik eğitimi ile ilgili gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde ortaya koyar.X
11
Fizik eğitimi ile ilgili çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.X
12
Fizik eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını geliştirir.X
13
Fizik ve fizik eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.X