GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İleri Kuantum Fiziği(Alan Bilgisi)/4420005
Dersin Adı: İleri Kuantum Fiziği(Alan Bilgisi)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Pervin ÜNLÜ YAVAŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/pervinunlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  punlu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Özel görelilik ve kuantum fiziği kavramlarını ve kanunlarını açıklar.
Kuantum fiziği kavramları arasındaki ilişkileri açıklar.
Kuantum fiziği konularının diğer fizik konuları ile ilişkisini kurar.
Kuantum felsefesine bakış açısı geliştirir.
Atom altı büyüklüklerde meydana gelen olayları ve sonuçlarını açıklar.
Atom altı dünya ile makro dünya arasındaki farkları ve ilişkiyi açıklar.
Kuantum fiziğinin teknolojik uygulamalarını araştırır.
Kuantum fiziği ile ilgili güncel kitap ve makaleler araştırır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Özel Göreliliğe Giriş
2. Hafta  Lorentz Dönüşümleri
3. Hafta  Görelilikte kütle ve momentum
4. Hafta  Siyah Cisim Işıması, Fotoelektrik olay
5. Hafta  Compton Olayı, Atom Yapısı ve Spektrumları
6. Hafta  Atom Modelleri, Bohr Atom Modeli
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Kuantum mekaniğine giriş, kuantum Dalga fonksiyonu, faz ve grup hızları
9. Hafta  Operatör kavramı, beklenen değer hesaplama
10. Hafta  Heisenberg belirsizlik ilkesi, elektronlarla çift yarık deneyi
11. Hafta  Özdeğer denklemi
12. Hafta  Sonsuz kuyu potansiyeli ve sonlu kuyu potansiyeli için Schrödinger denklemi çözümleri
13. Hafta  Basamak potansiyeli için Scgrödinger denklemi çözümü, bir engelden tünelleme
14. Hafta  Final Sınavı
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kuantum Fiziği ders kitapları, güncel makaleler
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Öğrenci ödev sunumları
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
7
14
 Sunu hazırlama
5
4
20
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
6
36
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları ve kavramlar arası ilişkileri geliştirir.X
2
Fizik alanındaki kanun ve teoriler ile ilgili sahip olduğu bilgileri derinleştirir.X
3
Fizik eğitimi ile ilgili sahip olduğu bilgileri geliştirir.X
4
Fizik eğitimi ile ilgili problemlere nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunar.
5
Çalıştığı konularla ilgili literatürü etkin bir şekilde kullanır.X
6
Fizik eğitimi ile ilgili bir problemi ve sonuçları değerlendirir.X
7
Yapacağı araştırmalarda, öngörmediği zorluklarla karşılaştığında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.X
8
Fizik eğitimi ile ilgili çalışma gruplarına ve projelere etkin olarak katılır.
9
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
10
Fizik eğitimi ile ilgili gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde ortaya koyar.
11
Fizik eğitimi ile ilgili çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
12
Fizik eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını geliştirir.
13
Fizik ve fizik eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.X