GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Radyasyon Fiziği/1420005
Dersin Adı: Radyasyon Fiziği
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Mustafa KARADAĞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/web/mkaradag
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mkaradag@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çekirdeğin genel özelliklerini ve radyasyon kavramını öğrenir.
Atom ve çekirdek ışınlarını ayırt edebilir, oluşumları ve sınıflandırılmasını kavrar.
Radyasyon çeşitlerini, radyoizotopların elde edilmesini ve radyoaktif bozunmaları öğrenir.
Doğal ve yapay radyoaktifliği ayırt eder.
Radyasyonu, iyonlaştırma özelliklerine göre sınıflandırır.
Radyasyon ölçmek için kullanılan birimleri öğrenir.
Radyasyonun madde ile etkileşimini kavrar.
Radyasyon ölçme yöntemlerini ve radyasyon dedektörlerinin çalışma prensiplerini kavrar.
Radyasyonun biyolojik etkilerini ve radyasyondan korunmanın önemini farkeder.
Nükleer bağlanma enerjisi ve nükleer enerji elde etme yöntemlerini öğrenir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, özellikle fizik öğretmenlerine radyasyon ile ilgili temel kavramları öğretmeyi hedeflemekte ve kavram ağırlıklı anlatılmaktadır (yüz yüze).
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş-koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Atom ve çekirdeğin genel özellikleri: yapısı, kütlesi, boyutu, manyetik momenti, kütle numarası, izotop, izoton, izobar vs.
2. Hafta  Radyasyon kavramı, çeşitleri, atom ve çekirdek ışınları: elektromanyetik dalgalar, alfa, beta ve hızlandırılmış diğer yüklü parçacıklar, nötronlar.
3. Hafta  Radyoaktif bozunmalar ile oluşan radyasyonlar: radyoaktivite, yarıömür, aktiflik, alfa, beta ve gama bozunmaları.
4. Hafta  Doğal ve yapay radyoaktiflik: doğal radyoaktifliğin uygulama alanları, C-14 yaş tayini, yapay radyoizotopların üretimi, tıp ve sanayide kullanılması.
5. Hafta  İyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonlar: düşük enerjili elektromanyetik dalgalar, x-ışınları, gama ışınları, yüklü parçacıklar.
6. Hafta  Radyasyon ölçmek için kullanılan birimler: Becquerel, Curie, Rutherford, Röntgen, Rad, Sievert, Rem, vs.
7. Hafta  Yüklü parçacıkların (hafif ve ağır) madde ile etkileşmesi: Bremsstrahlung ve Cerenkov radyasyonları.
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Gama ve X-ışınlarının (elektromanyetik dalgalar) madde ile etkileşmesi: fotoelektrik olay, Compton olayı ve çift oluşumu.
10. Hafta  Hızlı nötronların madde ile etkileşmesi, yavaşlatılması ve zırhlanması.
11. Hafta  Radyasyon ölçme yöntemleri ve radyasyon dedektörlerinin çalışma prensipleri.
12. Hafta  İyonlaşma odası, Geiger-Müller sayacı, orantılı sayaç, sintilasyon ve yarıiletken dedektörler.
13. Hafta  Radyasyonun biyolojik etkileri ve radyasyondan korunmanın önemi.
14. Hafta  Nükleer bağlanma enerjisi, nükleer reaksiyon, tesir kesiti.
15. Hafta  Nükleer enerji elde etme yöntemleri: fisyon ve füzyon.
16. Hafta  Final ve bütünleme sınavları (sınav tarihleri akademik takvime göre belirlenir).
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Physics for Radiation Protection: A Handbook. James E. Martin, 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim ISBN: 3-527-406115. http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527618798
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-cevap, slayt gösterimi, uygulama-alıştırma.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Staj/uygulama yok.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
10
70
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
10
70
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları ve kavramlar arası ilişkileri geliştirir.X
2
Fizik alanındaki kanun ve teoriler ile ilgili sahip olduğu bilgileri derinleştirir.X
3
Fizik eğitimi ile ilgili sahip olduğu bilgileri geliştirir.
4
Fizik eğitimi ile ilgili problemlere nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri sunar.
5
Çalıştığı konularla ilgili literatürü etkin bir şekilde kullanır.X
6
Fizik eğitimi ile ilgili bir problemi ve sonuçları değerlendirir.X
7
Yapacağı araştırmalarda, öngörmediği zorluklarla karşılaştığında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve çözüm üretir.
8
Fizik eğitimi ile ilgili çalışma gruplarına ve projelere etkin olarak katılır.
9
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.X
10
Fizik eğitimi ile ilgili gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde ortaya koyar.
11
Fizik eğitimi ile ilgili çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.X
12
Fizik eğitimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını geliştirir.
13
Fizik ve fizik eğitimiyle ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.X