GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Eğitim Etiği/7330301
Dersin Adı: Eğitim Etiği
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Etik ile ahlakınn tanımlamasını yapabilir, Etik ve Ahlakı tanımlar
Etik kuramları bilir ve uygular
Eğitimde etiğin önemini bilir ve uygular
Mesleki etik ilkelere uygun davranışlar sergiler
Örgütsel etik ilkelere bağlılık gösterir
Eğitim yönetiminde etik ilkelere uygun davranışlar sergiler.
Eğitim denetimi sürecinde etik ilkeleri gözönünde bulundurur
Eğitim araştırmaları sürdürürken bilimsel etik ilkelere uyar.
Eğitim-öğretim sürecinde meslektaşları, veliler, ve öğrencileri ile etkileşirken etik ilkeleri gözönünde bulundurur.
Etik davranışların yargılanması ve gerekçelendirmeyi bilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eðitim þeklinde yürütülmektedir. Örn: The mode of delivery of this course is Face to face
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Etik kavramı ve etiğin tanımı
2. Hafta  Etik kavramı ve ahlak kavramları arasındaki fark
3. Hafta  Meslek etiği kavramını ve ilkeleri
4. Hafta  Meslek etiði kavramý ve iþleyiþleri
5. Hafta  Eðitimde etiðin önemi
6. Hafta  Eğitimde etiğin önemi
7. Hafta  Öğretmenlik meslek etiği
8. Hafta  Öğretmenlik meslek etiği ilkeleri
9. Hafta  Eğitim yönetimi ve etik
10. Hafta  Eğitim yöneticileri ve etik ilkeler
11. Hafta  Eðitim denetimi ve etik
12. Hafta  Eğitim denetimi ve etik
13. Hafta  Bilimsel (Eğitim araştırmalarında) Etik ilkeler ve Uygulamalar
14. Hafta   Bilimsel (Eğitim Araştırmalarında) Etik ilkeler ve Uygulamalar
15. Hafta  Etik davranışların yargılanması ve gerekçelendirme
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
3
60
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
4
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
3
5
15
 Sunu hazırlama
3
5
15
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
5
20
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.X
2
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.X
3
Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.X
4
Disiplinler arası yaklaşıma dayalı olarak alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.X
5
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntem ve süreçlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.X
6
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili sorunları problem çözme sürecinin aşamalarına göre çözer.X
7
Alanındaki uygulamalarda karşılaştığı beklenmedik durumlarda sorumluluk alarak yeni stratejiler geliştirir ve çözüm üretir.X
8
Bireysel ve takım çalışmalarında aktif bir şekilde rol alarak sorumluluklarını yerine getirir, karşılaştığı sorunlara çözüm üretir ve liderlik yapar.X
9
Bilişüstü farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.X
10
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sürdürür.X
11
Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.X
12
Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.X
13
Alanı ile ilgili çalışmalarını ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.X
14
Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X
15
Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
16
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde hareket eder.X
17
Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası çerçevede kullanır.X
18
Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.X
19
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Naciye Aksoy)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/naciye)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (naciye@gazi.edu.tr)