GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Eğitimde Örgütsel Değişme ve Yenileşme/7330204
Dersin Adı: Eğitimde Örgütsel Değişme ve Yenileşme
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Örgütsel değişimi yönetmek için gerekli adımları tanımlayıp açıklayabilmek
Farklı örgütsel değişim terminolojileri ve tiplerini ayırt etmek
Örgütsel değişim sürecini farklı teorik çerçevelerden açıklamak, tanımlamak.
Örgütsel değişimi körükleyen –harekete geçiren etmenleri belirleyebilmek
Örgütsel değişim engellerini önem ve çeşidine göre ayırt edebilmek
Örgütsel değişimi körükleyicilerle engelleyiciler arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek
Örgütsel değişim sürecini farklı perspektiflerden (yönetici, değişim ajanı vb) açıklayabilmek
Örgütsel değişim konusundaki bilgiyi sentezleme yetisinin geliştiğini gözlemlemek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Değişim, Yenileşme,Reform, Gelişme
2. Hafta  Okul Geliştirme, İyileşme, Yeniden Yapılanma,
3. Hafta  Değişim Türleri
4. Hafta  Değişim Süreci
5. Hafta  Değişim Yönetimi
6. Hafta  Değişimi Zorunlu Kılan Etkenlerin İncelenmesi
7. Hafta  Değişimi Etkileyen, Dış ve İç Etkenler
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Değişim Tanısının Koyulması
10. Hafta  Değişim Programı
11. Hafta  Uygulama, Değerlendirme
12. Hafta  Eğitimde Değişim Sürecinde Uyulması Gereken Gerçekler
13. Hafta  Türk Eğitim Sistemi Ve Değişim
14. Hafta  Türk eğitim sistemi ve değişim
15. Hafta  Genel gözden geçirme
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
2
20
 Sunu hazırlama
12
2
24
 Sunum
12
2
24
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
5
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
202
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.X
2
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.X
3
Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.X
4
Disiplinler arası yaklaşıma dayalı olarak alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.X
5
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntem ve süreçlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.X
6
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili sorunları problem çözme sürecinin aşamalarına göre çözer.X
7
Alanındaki uygulamalarda karşılaştığı beklenmedik durumlarda sorumluluk alarak yeni stratejiler geliştirir ve çözüm üretir.X
8
Bireysel ve takım çalışmalarında aktif bir şekilde rol alarak sorumluluklarını yerine getirir, karşılaştığı sorunlara çözüm üretir ve liderlik yapar.X
9
Bilişüstü farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.X
10
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sürdürür.X
11
Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.X
12
Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.X
13
Alanı ile ilgili çalışmalarını ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.X
14
Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X
15
Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
16
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde hareket eder.X
17
Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası çerçevede kullanır.X
18
Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.X
19
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Yrd.Doç. Dr. Kemal KÖKSAL)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://w3.gazi.edu.tr/~koksalk/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (koksalk@gazi.edu.tr)