GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Program Geliştirme ve Öğretim/7330201
Dersin Adı: Program Geliştirme ve Öğretim
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Program geliştirmede temel kavramları açıklayabilme.
Program geliştirmenin kuramsal temellerini kavrayabilme.
Program tasarımı ve modelleri hakkında bilgi sahibi olma
Program geliştirmede yeni yönelimleri kavrayabilme
Cumhuriyet Dönemi İlköğretim (1-5) Öğretim programlarlarındaki değişme ve gelişmeleri programın ögeleri açısından karşılaştırıp değerlendirebilme.
Program geliştirmenin nasıl planlanacağını kavrayıp, bir plan örneği sunma.
Program tasarısı hazırlamada kazanım ve içeriklerin nasıl düzenleneceğini kavrayabilme
Program tasarısı hazırlamada eğitim durumlarının özellikleri, belli başlı strateji, yöntem ve teknikleri kavrayabilme.
Program tasarısı hazırlamadaki bilgi ve becerilerini kullanarak örnek bir program tasarısı hazırlama.
Hazırladığı programı alanda deneyebilme. Program değerlendirme bilgisi ve alanda denediği programı değerlendirebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR ( EĞİTİM PROGRAMI, PROGRAM GELİŞTİRME, ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS PROGRAMI)
2. Hafta  PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ
3. Hafta  EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI VE MODELLER
4. Hafta  PROGRAM GELİŞTİRMEDE YENİ YÖNELİMLER
5. Hafta  PROGRAM GELİŞTİRMEDE YENİ YÖNELİMLER
6. Hafta  CUMHURİYET DÖNEMİ İLKÖĞRETİM (1-5) ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ GELİŞME VE DEĞİŞMELER
7. Hafta  PROGRAM TASARISI HAZIRLAMADA HEDEFLER VE İÇERİK DÜZENLEME
8. Hafta  PROGRAM TASARISI HAZIRLAMADA EĞİTİM DURUMLARININ DÜZENLENMESİ
9. Hafta  ÖRNEK BİR PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI
10. Hafta  ÖRNEK BİR PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI
11. Hafta  HAZIRLANAN PROGRAMLARIN SUNUMU, DENENEMESİ.
12. Hafta  PROGRAMLARIN DEĞERLENDİRİMESİ(ilgili literatür, makale ve araştırmalar)
13. Hafta  İLKÖĞRETİMDE YAPILMIŞ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINI ELEŞTİREL BAKIŞ AÇISIYLA İZLEYEBİLME
14. Hafta  Final
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
10
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
8
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
5
20
 Sunu hazırlama
2
8
16
 Sunum
2
4
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
14
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
14
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
194
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.X
2
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.X
3
Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.X
4
Disiplinler arası yaklaşıma dayalı olarak alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.X
5
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntem ve süreçlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.X
6
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili sorunları problem çözme sürecinin aşamalarına göre çözer.X
7
Alanındaki uygulamalarda karşılaştığı beklenmedik durumlarda sorumluluk alarak yeni stratejiler geliştirir ve çözüm üretir.X
8
Bireysel ve takım çalışmalarında aktif bir şekilde rol alarak sorumluluklarını yerine getirir, karşılaştığı sorunlara çözüm üretir ve liderlik yapar.X
9
Bilişüstü farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.X
10
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sürdürür.X
11
Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.X
12
Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.X
13
Alanı ile ilgili çalışmalarını ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.X
14
Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X
15
Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
16
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde hareket eder.X
17
Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası çerçevede kullanır.X
18
Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.X
19
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. M. Akif SÖZER)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/akif)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (akif@gazi.edu.tr)