GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Bilimsel Araştırma Yöntemleri/7330202
Dersin Adı: Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Araştırma problemini teşhis ve tanıyabilme
Araştırma problemini teşhis ve tanıyabilme
Problemle ilgili var olan alan yazını tarama becerisi geliştirebilme
Problemle ilgili var olan alan yazını tarama becerisi geliştirebilme
Problemle ilgili var olan alan yazını tarama becerisi geliştirebilme
Araştırma soru ya da hipotezini ifade edebilme
Araştırma sorularını yanıtlamak ya da araştırma hipotezlerini test etmek üzere araştırma desenini geliştirebilme
Verileri toplama tekniklerini bilme
Verileri analiz edebilme
Araştırma problemi hakkında sonuçlar çıkarmak üzere sonuçların- bulguların yorumlama basamaklarına uygun rapor hazırlayabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Temel kavram, ilke ve yaklaşımlar
2. Hafta  Temel kavram, ilke ve yaklaşımlar
3. Hafta  Problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar
4. Hafta  Yöntem (Araştırma modeli-Tarama ve dene modelleri)
5. Hafta  Evren ve örneklem
6. Hafta  Veriler ve toplanması- Anket
7. Hafta  Veriler ve toplanması-Görüşme
8. Hafta  Veriler ve toplanması-Gözlem
9. Hafta  Veriler ve toplanması-Belgesel tarama
10. Hafta  Verilerin işlenmesi, Çözümü ve yorumlanması
11. Hafta  Bulgular ve yorum
12. Hafta  Özet-Sonuç ve Öneriler
13. Hafta  Apa standartları ve kaynak gösterimi
14. Hafta  Örnek araştırmaların incelenmesi
15. Hafta  Örnek araştırmaların incelenmesi
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
15
 Projeler
1
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
55
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
45
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
4
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
6
18
 Sunu hazırlama
3
5
15
 Sunum
3
4
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
5
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
191
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.X
2
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.X
3
Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.X
4
Disiplinler arası yaklaşıma dayalı olarak alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.X
5
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntem ve süreçlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.X
6
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili sorunları problem çözme sürecinin aşamalarına göre çözer.X
7
Alanındaki uygulamalarda karşılaştığı beklenmedik durumlarda sorumluluk alarak yeni stratejiler geliştirir ve çözüm üretir.X
8
Bireysel ve takım çalışmalarında aktif bir şekilde rol alarak sorumluluklarını yerine getirir, karşılaştığı sorunlara çözüm üretir ve liderlik yapar.X
9
Bilişüstü farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.X
10
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sürdürür.X
11
Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.X
12
Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.X
13
Alanı ile ilgili çalışmalarını ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.X
14
Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X
15
Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
16
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde hareket eder.X
17
Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası çerçevede kullanır.X
18
Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.X
19
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (websitem.gazi.edu.tr/ozerbas)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ozerbas@gazi.edu.tr)