GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İlköğretimde Deneysel Fen Öğretimi ve Yeni Öğrenme Yaklaşımları/7330104
Dersin Adı: İlköğretimde Deneysel Fen Öğretimi ve Yeni Öğrenme Yaklaşımları
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Fen öğretimindeki yeni yaklaşımları bilme ve ilkokul seviyesinde uygulamalar yapabilme
Fen eğitimi alanında son yıllarda yapılan bilimsel araştırma konularını alan yazından takip edebilme
Fen eğitimi alanında yapılmış ulusal ve uluslararası alanyazını takip edebilme
Fen eğitimi alanında yazılmış makaleleri genel değerlendirme ölçütlerine göre kritik edebilme.
Bilimsel etik kurallarını bilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Bilimin doğası ve paradigma değişimleri
2. Hafta  Bilimsel araştırma ve önemi, bilim ve bilimsel yöntem
3. Hafta  2005, 2013 ve 2018 fen programlarının incelenmesi
4. Hafta  STEM eğitimi nedir? İlkokulda STEM eğitimi nasıl uygulanır?
5. Hafta  STEM ders planı nasıl hazırlanır? Örnek uygulamalar
6. Hafta  Fen eğitiminde artırılmış gerçeklik uygulamaları
7. Hafta  Fen eğitiminde argümantasyon ve önemi, örnek uygulamalar
8. Hafta  Fen eğitiminde bağlam temelli öğrenme
9. Hafta  Fen eğitiminde mektup yazma yoluyla öğrenme
10. Hafta  Fen eğitiminde REACT modeli kullanımı
11. Hafta  Fen eğitiminde yapılandırmacılık (3E-5E-7E modeli) ve örnek uygulamalar
12. Hafta  Fen eğitiminde işbirlikli öğrenme ve işbirlikli öğrenme teknikleri
13. Hafta  Fen eğitiminde okul dışı öğrenme ortamları
14. Hafta  Fen eğitiminde kavram öğretimi
15. Hafta  Fen eğitiminde alternatif ölçme değerlendirme teknikleri
16. Hafta  Fen eğitiminde alternatif ölçme değerlendirme teknikleri
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
2
40
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
8
8
64
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
8
80
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
4
1
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.X
2
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.X
3
Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.X
4
Disiplinler arası yaklaşıma dayalı olarak alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.X
5
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntem ve süreçlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.X
6
Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili sorunları problem çözme sürecinin aşamalarına göre çözer.X
7
Alanındaki uygulamalarda karşılaştığı beklenmedik durumlarda sorumluluk alarak yeni stratejiler geliştirir ve çözüm üretir.X
8
Bireysel ve takım çalışmalarında aktif bir şekilde rol alarak sorumluluklarını yerine getirir, karşılaştığı sorunlara çözüm üretir ve liderlik yapar.X
9
Bilişüstü farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.X
10
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sürdürür.X
11
Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.X
12
Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.X
13
Alanı ile ilgili çalışmalarını ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.X
14
Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.X
15
Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
16
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde hareket eder.X
17
Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası çerçevede kullanır.X
18
Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.X
19
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Rabia SARIKAYA )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/erabia)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (erabia@gazi.edu.tr)