GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLİŞİM SUÇLARI VE MÜCADELE/5271311
Dersin Adı: BİLİŞİM SUÇLARI VE MÜCADELE
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÇAKIR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/hcakir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hcakir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilişim Suçlarının neler olduğunu öğrenebilme, bu alanda araştırma yapabilmek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bilişim Sistemleri
2. Hafta  Bilişim suçu kavramı ve sınıflandırılması
3. Hafta  Bilişim suçu ile ilgili yasalar
4. Hafta  Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Bilişim Suçları
5. Hafta  5651 Sayılı Kanunun ve Log Yönetimi
6. Hafta  Sayısal Deliller
7. Hafta  Bilişim Suçlarına İlişkin Delil Elde Etme Yöntemleri
8. Hafta  İnternet ve IP Tespiti
9. Hafta  İnternet Üzerinden Dolandırıcılık
10. Hafta  Saldırı tespit sistemleri
11. Hafta  Kayıt defterinin İncelenmesi,
12. Hafta  Zararlı yazılımların İncelenmesi
13. Hafta  Proje sunumları
14. Hafta  Proje sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Çakır, H. (2011). Adli Bilimler: Adli Bilişim. Editör: Dr.Oğuz Karakuş. Adalet Yayınevi. 18. bölüm. Sfy. 465-483. Ankara. ISBN:978-605-5473-58-7 Adli Bilişim ve Elektronik Deliller, (2014). (Editör: Çakır, H.&Kılıç, M.S.). Seçkin Yayıncılık. ISBN 978-975-02-2873-5. Güncel tehdit: Siber suçlar, (2014). (Editör: Çakır, H.&Kılıç, M.S.). Seçkin Yayıncılık. ISBN 978-975-02-2871-1. Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, (2014). (Editör: Çakır, H.&Eryılmaz, S.). Pegem Akademi Yayıncılık. ISBN 978-605-364-723-2.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
60
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
3
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
3
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
6
6
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
12
12
 Diğer
6
8
48
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
196
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.X
2
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.X
3
Adli Bilişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.X
4
Adli Bilişim alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.X
5
Yaşam boyu öğrenmeyi benimser, yeniliğe açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar.X
6
Adli Bilişim ile ilgili yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Global Scale, Level B2).X
7
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.X
8
Bireysel ve disiplinler arası gruplarda etkin olarak çalışır.X
9
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir.X
10
Adli Bilişim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.X
11
Adli Bilişim alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.X
12
Adli Bilişim alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilir.X
13
Adli Bilişim alanı ile ilgili problemleri belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
14
Alanıyla ilgili yenilikçi yaklaşımları takip eder ve uygular.X