GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE BİLİŞİMİ/5171309
Dersin Adı: SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE BİLİŞİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Zekai ÖZTÜRK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/zozturk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  zozturk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sağlık kuruluşlarında insan kaynaklarının önemini bilir.
Sağlık kuruluşlarında personel sağlama ve seçme yöntemlerini bilir ve uygular.
Sağlık kuruluşlarında insan kaynakları planlaması ve iş analizi yapar.
Sağlık kuruluşlarında başarı değerlendirmesi konusunda bilgi sahibi olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders uzaktan öğretim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sağlık işletmelerinde stratejik insan kaynakları, işlevleri, ilkeleri ve örgütlenmesi
2. Hafta  İnsan Kaynaklarında Bilgi Sistemi
3. Hafta  Sağlık işletmelerinde stratejik insan kaynakları planlaması
4. Hafta  İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi İşlem Teknolojisinin Kullanımı
5. Hafta  Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) ve Karar Destek Sistemleri
6. Hafta  Sağlık işletmelerinde personel hareketliliği; İş analizi ve İş etüdü; İnsan kaynakları sağlama ve seçme
7. Hafta  Sağlık işletmelerinde iş değerlemesi ve performans yönetimi
8. Hafta  ARA SINAV
9. Hafta  Ücretlendirme
10. Hafta  Hizmet içi eğitim
11. Hafta  İKY'de kariyer planlaması
12. Hafta  Personel sağlığı ve iş güvenliği
13. Hafta  Sağlık işletmelerinde insan gücü ve dağılımı
14. Hafta  Uluslararası insan kaynakları yönetimi
15. Hafta  Genel Değerlendirme
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Can, H., Akgün, A. ve Kavuncubaşı, Ş. (2001). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Tartışma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
3
39
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
3
45
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
10
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
10
30
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
-Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirirX
2
-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrarX
3
-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırX
4
-Alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluştururX
5
-Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümlerX
6
-Alanındaki bir sorunu tanımlayabilirX
7
-Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilirX
8
- Sorunları çözebilirX
9
-Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilirX
10
-Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilirX