GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI/5161309
Dersin Adı: SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Sezer KORKMAZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/sezerk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sezerk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Hizmet pazarlaması konusunda bilgi sahibi olur.
Hizmet pazarlamasının önemini kavrar.
Sağlık Hizmetleri pazarlamasını kavrar.
Sağlık Hizmetleri Pazarlama Stratejilerini bilir.
Sağlık Hizmetleri Pazarlama Stratejilerini nasıl kullanacağını kavrar.
Pazarlama etiğini bilir ve uygular. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Pazarlama ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Gelişimi
2. Hafta  Hizmet Pazarlaması Süreci
3. Hafta  Pazarlama Stratejisi
4. Hafta  Pazarlama Stratejisi ve Çevresel Faktörler
5. Hafta  Tüketici Davranışlarını Anlamak
6. Hafta  Pazar Bölümlendirme
7. Hafta  Tüketici Bağlılığı Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
8. Hafta  ARA SINAV
9. Hafta  Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Bilgi Sistemi
10. Hafta  Ürün ve Ürün stratejileri
11. Hafta  Fiyat
12. Hafta  Dağıtım
13. Hafta  Tutundurma
14. Hafta  Pazarlama Etiği
15. Hafta  Hizmetlerde Markalama ve Marka Yönetimi
16. Hafta  Genel tekrar
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • Tengilimoğlu, D., Sağlık Hizmetlerinde Pazarlaması, Siyasal Kitapevi, 2011., Ankara • Karafakıoğlu, M., Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayını. 1998 İstanbul. • Odabaşı, Y., Oyman, M., Edt: Necdet TİMUR, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Anadolu Üniversitesi Yayını, 1994., Eskişehir
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
25
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
75
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
5
70
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
30
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
50
50
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
192
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
-Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirirX
2
-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrarX
3
-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırX
4
-Alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluştururX
5
-Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümlerX
6
-Alanındaki bir sorunu tanımlayabilirX
7
-Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilirX
8
- Sorunları çözebilirX
9
-Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilirX
10
-Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilirX