GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
VERİ MAHREMİYETİ VE GÜVENLİĞİ/5151309
Dersin Adı: VERİ MAHREMİYETİ VE GÜVENLİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/naksakal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  naksakal@gazi.edu.tr, nuraksakal@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Veri, enformasyon, ve bilgi kavramlarını tanımlayabilme
Veri, enformasyon, ve bilgi kavramları arasındaki ilişkileri ve bilim dallarına göre değişen anlamlarını açıklayabilme
Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) nı tanımlayabilme, ESK kullanımının yarar ve olumsuzlularını söyleyebilme
Elektronik Sağlık Kaydı (ESK)konusundaki temel prensipleri açıklayabilme
Elektronik Sağlık Kaydı (ESK)içindeki kişisel ve hassas veri açısından mahremiyetin öneminin farkına varma
Veri mahremiyeti, bilgi güvenliği kavramlarını açıklayabilme
Bilgi ekonomisini tanımlayabilme ve süreçlerini sıralayabilme
Bilgi ekonomisi ve bilgi toplumunun hukuksal altyapısını açıklayabilme
Ayrımsal mahremiyet kavramını açıklayabilme
Kişisel E-posta ve e-imza süreçleri ve veri mahremiyeti bilgi güvenliği alanındaki önemini açıklayabilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eşkoşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Veri Mahremiyeti ve Bilgi Güvenliği Temel Kavram ve Tanımlar
2. Hafta  Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Verinin İzlenmesi-1 (Kişisel Veri,Kişisel Sağlık Bilgisi,Elektronik Sağlık kayıtları Kişisel veri tutulmasında temel pre
3. Hafta  Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Verinin İzlenmesi-2 (Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi,ESK kullanma ilkeleri)
4. Hafta  Elektronik Sağlık Kaydı ve Mahremiyet -1 (Sağlık Bilişimindeki Gelişmeler ve Yeni Sorunlar)
5. Hafta  Elektronik Sağlık Kaydı ve Mahremiyet -2 (e-sağlık Veri Güvenliği Teknik Altyapısı)
6. Hafta  Bilgi ekonomisi (Bilgi Ekonomisinin tanımı, unsurları, özellikleri, düzenleme alanları)
7. Hafta  Bilgi toplumu ve hukuk (Bilgi Toplumu tanımı, hukuksal altyapı, hukuksal risk analizleri)
8. Hafta  Ayrımsal mahremiyet (Veri madenciliği ve ayrımsal mahremiyet, Mahremiyeti koruma yöntemleri)
9. Hafta  Bilgi güvenliği (Bilgi güvenliğinin önemi, kurumsal bilgi güvenliği, Sağlık işletmelerinde bilgi güvenliği)
10. Hafta  Bilgi güvenliği ve kalite (Sağlık işletmelerinde bilgi güvenliği kalite standartları,ISO IEC/27001 Bilgi Güvenliği Standardı)
11. Hafta  Kayıtlı E-Posta (KEP)(KEP tanımı,KEP Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS,KEP’in klasik e-posta sistemlerinden farkı)
12. Hafta  E-imza ve kullanım alanları
13. Hafta  İnternet mahremiyeti ve kişisel verinin korunması-1 (Mahremiyet ve önemi, İnternet Mahremiyetinin tanımı, internet mahremiyetinin özellikleri ve korun
14. Hafta  İnternet mahremiyeti ve kişisel verinin korunması-2 (İnternet mahremiyeti kavramı,İnternet mahremiyeti ile ilgili tehditler)
15. Hafta  İnternet mahremiyeti ve kişisel verinin korunması-3 (İnternet ve insan hakları,internet istismarı ve suistimalinden doğan tehditler, mahremiyetin ihl
16. Hafta  Mahremiyet ve etik
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Academy on Human Rights (1993). Handbook of Human Rights. Fischer-Hubner, S. (2000) ‘Privacy and Security at Risk in the Global Information Society’ D. Thomas & B. D. Loader (der.) Cybercrime: Law Enforcement, Security and Surveillance in the Information Age, London: Routledge içinde. Foley, C. (1999). ‘Human rights and the Internet’ Liberty (der.) Liberating Cyberspace: Civil Liberties, Human Rights & The Internet, London: Pluto Press içinde. Lyon, D. (1994). The Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society, Cambridge: Polity Press. Volio, F. (1981). ‘Legal Personality, Privacy, and the Family’ Henkin (der.) The International Bill of Rights, New York: Columbia University Press içinde. Westin, A. F. (1970). Privacy and Freedom, London: Mansell. Bosij, P., D. Chafey, A. Greasley ve S. Hickie. (2003). Business Information Systems: Technology, Development and Management for the E-Business. 2. Basım. S. 4-5. Financial Times-Prentice Hall. Anderson, D. R., D. J. Sweeney ve T
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
20
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
80
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
16
3
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
4
64
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
1
20
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
-Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirirX
2
-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrarX
3
-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırX
4
-Alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluştururX
5
-Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümlerX
6
-Alanındaki bir sorunu tanımlayabilirX
7
-Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilirX
8
- Sorunları çözebilirX
9
-Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilirX
10
-Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilirX