GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ/5061309
Dersin Adı: SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/dilaver
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  dilaver.tengilimoglu@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sağlığın kavramının tanımı, sağlık hizmetlerinin özellikleri hakkında bilgi edinme
Sağlık yönetiminin tanımı, özellikleri ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinme
Ülkemizdeki sağlık yönetim anlayışı hakkında bilgi edinme
Sağlık profesyonellerinin sevk ve idaresi
Sağlık hizmetlerinin planlama, örgütlenme, uygulama ve değerlendirme aşamaları
Sağlık yönetiminde kurumlar arası ilişkiler
yönetsel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma ve bunları değerlendirebilme
Mevzuat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İşletmecilik ile İlgili Temel Kavramlar ve İşletme Türleri
2. Hafta  Yönetimin Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve İşlevleri
3. Hafta  Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonları
4. Hafta  Sağlık Sistemi ve Dış Çevre ile İlişkiler
5. Hafta  Sağlık İşletmelerinde Kuruluş Çalışmaları
6. Hafta  Türkiye'de Sağlık Hizmetleri: Gelişimi ve Örgütlenmesi
7. Hafta  Hastanelerin Tanımı, Özellikleri, İşlevleri ve Sınıflandırılması
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Sağlık İşletmelerinde Üretim Yönetimi
10. Hafta  Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi
11. Hafta  Finansal Yönetim ve Sağlık Hizmetleri Finansmanı
12. Hafta  İnsan Kaynakları Yönetimi
13. Hafta  Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim
14. Hafta  Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim
15. Hafta  Sağlık İşletmelerinde Çağdaş Yaklaşımlar
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Yrd. Doç.Dr. Oğuz Işık, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Akbolat
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
4
56
 Rapor hazırlama
3
4
12
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
-Lisans derecesi yeterliklerine dayalı olarak alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirirX
2
-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrarX
3
-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırX
4
-Alanındaki bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluştururX
5
-Alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümlerX
6
-Alanındaki bir sorunu tanımlayabilirX
7
-Alanı ile ilgili sorunlara çözüm önerileri geliştirebilirX
8
- Sorunları çözebilirX
9
-Çözüm sonuçlarını kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilirX
10
-Uygulamada karşılaşılan karmaşık durumlarda sorumluluk alarak yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirebilirX