GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİ ÇAĞINDA GİRİŞİMCİLİK/5691308
Dersin Adı: BİLGİ ÇAĞINDA GİRİŞİMCİLİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Cemalettin Aktepe
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.websitem.gazi.edu.tr/site/caktepe
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  caktepe@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenci, girişimcilikle ilgili kavramları tanımlayabilir.
Bir işletmenin nasıl kurulabileceğini ve iş planının nasıl hazırlandığını açıklayabilir.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde pazarlama ve finansman uygulamalarını anlatabilir.
Özellikle bilişim ve teknoloji sektörlerinde girişimcilik süreçlerini tanımlayabilir.
Bilişim sektörlerine yönelik devlet desteklerini bilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  İşletme Yönetimi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Temel Ekonomik Kavramlar
2. Hafta  Girişimcilik Üzerine Temel Kavramlar
3. Hafta  Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi
4. Hafta  Girişimcilik Fonksiyonları ve Girişimcilik Türleri
5. Hafta  Yeni İş Kurma Süreci
6. Hafta  Bir Girişimcilik Türü Olarak Franchising
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Mevcut Bir İşletmeyi Devralma
9. Hafta  Uluslararası Girişimcilik
10. Hafta  Girişimciliğe Yönelik Devlet Yardımları
11. Hafta  Bilişim Setörüne Yönelik Destekler-Uygulamalar
12. Hafta  Girişimcilikte İş Planı I Uygulama
13. Hafta  Girişimcilikte İş Planı II Uygulama
14. Hafta  Girişimcilikte İş Planı III Uygulama
15. Hafta  Girişimcilikte İş Planı IV Uygulama
16. Hafta  Proje Sunumu
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Girişimcilik:Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Semra Güney, Siyasal Kitabevi Girişimcilik Tutkusu, Michael Gerber, Çev. Tayfur Keskin, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, İnceleme, Tartışma, Örnek Olay İnceleme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
6
6
36
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
1
4
4
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
4
6
24
 Sunum
1
4
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
14
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
14
14
 Diğer
4
5
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X