GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNSAN PERFORMANS TEKNOLOJİLERİ/5531308
Dersin Adı: İNSAN PERFORMANS TEKNOLOJİLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Doç.Dr. Aslıhan Tüfekci
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/asli
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   asli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İnsan performans teknolojilerinin temel terminolojisini tartışır
İnsan performans teknolojilerinin temel, orijinal ve anahtar figürlerini tartışır
Öğretim tasarımı ve performans tasarımı kavramlarını birbirinden ayırabilir
İnsan performans teknolojileri modellerini tartışır
İhtiyaç tespiti ve sebep analizi prosedürlerini açıklar
İş analizi ve tasarımının boyutlarını tartışır
Eğitim değerlendirmesinden performans izlemeye kadar olan süreci tanımlar
Organizasyonların hayati gerekliliklerini, stratejik planlamalarını ve planlanan organizasyonel değişiklikleri tartışır
Performans gelişim projelerine yapılan yatırımların geri dönüşlerini ortaya koyar
İnsan Performans Teknolojilerindeki eğilimleri tartışır
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders uxaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İnsan Performans Teknolojisine giriş ve temel kavramlar
2. Hafta  İPT’nin gelişimi ve İPT’de güncel eğilimler
3. Hafta  İPT modelleri
4. Hafta  Değişim yönetimi
5. Hafta  Performans yönetimi
6. Hafta  Problem Analizi ve Gereksinim Çözümleme
7. Hafta  İş analizi ve tasarımı
8. Hafta  Değerlendirme
9. Hafta  Öğretim ve öğretim dışı problemler
10. Hafta  İPT alanındaki güncel eğilimler
11. Hafta  Ders sürecinde geliştirilen ve hazırlanan projelerin sunumu
12. Hafta  Ders sürecinde geliştirilen ve hazırlanan projelerin sunumu
13. Hafta  Ders sürecinde geliştirilen ve hazırlanan projelerin sunumu
14. Hafta  Genel değerlendirme ve tartışma
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Van Tiem, D.M., Moseley, J.L. and Dessinger, J.C. (2004). Fundamentals of performance technology: A guide to improving people, process, and performance, Second Edition. Washington, DC: International Society for Performance Improvement Pershing, James A. (2006). Handbook of human performance technology (3rd Edition), Pfeiffer: San Francisco, CA. Rothwell, W. (2005). Beyond training and development: The groundbreaking classic on human performance improvement (2nd ed.). New York: Amacom.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
60
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
12
6
72
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
6
36
 Materyal tasarlama, uygulama
1
10
10
 Rapor hazırlama
1
16
16
 Sunu hazırlama
1
12
12
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
3
3
9
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X