GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İŞ ZEKASI/5491308
Dersin Adı: İŞ ZEKASI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Dr.Oktay YILDIZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~oyildiz/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  oyildiz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin temel özellik ve prensiplerini öğrencektir.
Veriden bilgiyi elde etme için gereken en iyi metot ve araçları öğreneceklerdir.
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinde İş Zekâsı yoluyla karar vermeye nasıl destek olabileceğini öğrencektir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  uzaktan eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş: İş Zekası Anatomisi.
2. Hafta  Karar destek sistemleri ve iş zekası
3. Hafta  Karar verme, karar sistemleri, modelleme
4. Hafta  Verinin hazırlanması
5. Hafta  Çok boyutlu veri analiz
6. Hafta  Çok boyutlu veri analiz
7. Hafta  Veri ambarları, OLAP
8. Hafta  Veri ambarları, OLAP
9. Hafta  Modelleme ve analiz
10. Hafta  İş analizi ve veri gösterimi
11. Hafta  İstatistiksel analiz
12. Hafta  Diğer bilgi keşfi yöntemleri
13. Hafta  Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri tasarımı
14. Hafta  Proje değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Business Intelligence, Pearson Prentice Hall.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
10
 Uygulama
1
15
 Projeler
1
15
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
1
15
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
3
45
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
3
15
 Sunu hazırlama
5
3
15
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
10
3
30
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
3
18
 Diğer
6
3
18
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
202
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X