GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLİŞİM ÖRGÜTLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM/5661308
Dersin Adı: BİLİŞİM ÖRGÜTLERİNDE FİNANSAL YÖNETİM
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Cihan Tanrıöven
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/cihant
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cihant@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Paranın zaman değeri kavramını kullanma becerisi kazanır
Hisse senedi ve tahvil gibi yatırım araçlarını tanır
Sermaye Bütçelemesi yöntemlerini öğrenir
Finansal analiz yapabilme becerisi kazanır
Finansal okur-yazarlık becerisi kazanır
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Firma amacı ve finansal planlama kavramları
2. Hafta  Paranın zaman değeri
3. Hafta  Tek dönem ve anüite hesaplamaları
4. Hafta  Sermaye maliyeti
5. Hafta  Hisse senedi değerlemesi
6. Hafta  Tahvil kavramı ve tahvil değerlemesi
7. Hafta  İşletme sermayesi yönetimi
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Nakit ve alacak yönetimi
10. Hafta  Stok yönetimi
11. Hafta  Risk ve getiri kavramları
12. Hafta  Sermaye bütçelemesi
13. Hafta  Sermaye yapısı ve yapının oluşmasıyla ile ilgili kararlar
14. Hafta  Değer ve firma değeri
15. Hafta  İndirgenmiş nakit akımları yöntemleri ile firma değerinin tespiti
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Metin Kamil ERCAN,Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim,Gazi Kitabevi 2011 İsmet Aksöyek, Kürşat Yalçıner Finansal Yönetim İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları / Ekonomi Dizisi Öztin AKGÜÇ, Finansal Yönetim, Avcıol Basım-Yayın,1998.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
4
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
4
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
6
4
24
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
6
4
24
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
3
21
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X