GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MARKA YÖNETİMİ/5651308
Dersin Adı: MARKA YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç Dr. Mehmet Baş
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mbas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mbas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Marka, markanın unsurları ve marka ile kavramları bilir
Bir markanın nasıl ortaya çıktığını açıklar
Markalamanın temelleri ve marka stratejilerini bilir
Marka değeri ve marka konumlaması hakkında bilgi sahibidir
Bütünleşik pazarlama araçlarını kullanarak marka değerini arttırabilir.
Marka iletişimi hakkında bilgi sahibidir.
Marka yönetiminde sosyal medyayı kullanabilir


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Modern pazarlamanın gelişimi ve marka kavramına giriş
2. Hafta  İletişim teorileri kapsamında markaya bakış
3. Hafta  Markalamanın temelleri ve marka stratejileri
4. Hafta  Halkla ilişkiler ve reklam yönünden marka imajı ve kimliği
5. Hafta  Marka kişiliği ve bu alandaki örnekler
6. Hafta  Rakiplerin analizi ve marka konumlandırma
7. Hafta  Marka sadakati ve marka değerinin yaratılması
8. Hafta  VİZE
9. Hafta  Müşteri ilişkileri yönetiminin marka iletişimindeki yeri
10. Hafta  Marka yönetiminde sosyal sorumluluk kampanyalarından yararlanma
11. Hafta  Marka genişletme ve marka uzantıları
12. Hafta  Marka iletişiminde kriz yönetimi
13. Hafta  Marka yönetimi ve bütünleşik pazarlama yönetimi
14. Hafta  Yeni medyanın marka yönetiminde kullanımı
15. Hafta  Marka değeri ve itibar yönetimi ilişkisi
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Building Strong Brands, David Aaker
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
3
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
11
3
33
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
13
3
39
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
4
56
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X