GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KARAR VERMEDE KANTİTATİF TEKNİKLER/5521308
Dersin Adı: KARAR VERMEDE KANTİTATİF TEKNİKLER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Ediz ATMACA
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~hediz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hediz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Karar verme sürecinde karşılaşılan sorunları çeşitli kantitatif yaklaşımlar kullanarak modelleyebilmek
Karar problemlerinin çözümünde yararlanılabilecek uygun kantitatif yöntemlerin seçilmesi
Karar problemlerine en iyi çözümlerin bulunması, çözümlerin yorumlanması ve çözüm sürecinin izlenebilmesi


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Karar Analizine Giriş
2. Hafta  Yapısal Kararlar ve Karar Verme Ortamları
3. Hafta  Belirlilik Ortamında Karar Verme: Doğrusal Programlama, Varsayımları ve Matematiksel Yapısı
4. Hafta   Doğrusal Programlama İle İlgili Örnekler
5. Hafta   Belirsizlik Ortamında Karar Verme
6. Hafta  Risk Ortamında Karar Verme: Karar Ağaçları
7. Hafta   Risk Profilleri
8. Hafta  Vize
9. Hafta  Baskın Alternatifler
10. Hafta   Bilginin Değerlendirilmesi
11. Hafta  Bilginin Değerlendirilmesi
12. Hafta  Fayda Teorisi
13. Hafta   Duyarlılık Analizi
14. Hafta  Duyarlılık Analizi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Clemen, R.T., 1996, Making Hard Decisions, Second Edition, PWS-Kent. 2. Holloway, C.A., 1979, Decision Making Under Uncertainty, Prentice-Hall. 3. Bunn, D.W., 1984, Applied Decision Analysis, Mc Graw Hill.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
15
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
16
48
 Materyal tasarlama, uygulama
2
15
30
 Rapor hazırlama
1
25
25
 Sunu hazırlama
1
20
20
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X