GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KURUMSAL KİMLİK YÖNETİMİ/5511308
Dersin Adı: KURUMSAL KİMLİK YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Mithat Yılmaz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/yilmazm
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   yilmazm@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kurum kimliği, kurumsal imaj, kurumsal stratejiler oluşturabilmek
Kurumsal iletişimi planlayabilmek Bir kurumun kurumsal kimliğini tasarlayabilmek
Bilişim sistemlerinde kurumsal kimlik yönetimi yapabilmek
Markaların iletişim araçlarını doğru kullanmaları konusunda fikirler geliştirebilirebilmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Kurumsal kimliğin anlamı ve tarihsel gelişimi
2. Hafta   Kurumsal imaj ve markalaşma ilişkisi
3. Hafta   Kurumsal kimlik tasarımı ve hedef kitle arasındaki ilişki
4. Hafta   Kurumsal kimlik elemanları ve kurumsal kimlik kılavuzlarının incelenmesi
5. Hafta   Kurumsal kimlik yönetiminin amaçları
6. Hafta   Logo tasarımlarının markalar üzerindeki ilişkinin incelenmesi
7. Hafta   Bilişim sistemlerinde kurumsal kimlik standartlarının uygulanması
8. Hafta  Kurumsal Kimlik Yönetimi ve Şirket Değeri
9. Hafta  Kurumsal kimlik klavuzunda yer alacak ürün standartlarının oluşturulması
10. Hafta  Kurumsal kimlik uygulama projesinin kararlaştırılması
11. Hafta   Kurumsal kimlik tasarımı
12. Hafta   Kurumsal kimlik tasarımı
13. Hafta  Kurumsal kimlik sunum yöntemleri
14. Hafta  Proje sunumları
15. Hafta   Proje sunumları
16. Hafta   Proje sunumları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Corporate Identity Management/Yrd. Doç. Dr. Muharrem Tuna / Ayşen Akbaş Tuna Corporate Identity Ph.D./Ayla OKAY Firm / Corporate Identity and Image in brands/ Mehmet AK Corporate CultureGoffee/Robert GOFFEE, GarethJONES Globalizationandchangingcorporateimage in business/Ebru GÜZELCİK Corporate Identity Design/Verenico NAPOLES
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
42
 Ödev
1
18
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
10
4
40
 Rapor hazırlama
5
3
15
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
201
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X