GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLGİ ÇAĞINDA PAZARLAMA İLETİŞİMİ/5401308
Dersin Adı: BİLGİ ÇAĞINDA PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Metehan TOLON
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/metehan, www.metehantolon.com
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  metehan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi çağında müşteriyi anlar
Pazarlama iletişiminin önemini öğrenir
Etkili iletişimin nasıl geliştirileceğini bilir
Reklam kararlarını verir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bilgi çağında müşteri
2. Hafta  İletişim kavramı ve modeli
3. Hafta  Etkili İletişimi Geliştirme aşamaları
4. Hafta  Mesajın dizayn edilmesi ve iletişim kanallarının belirlenmesi
5. Hafta  İletişim bütçesinin belirlenmesi ve medya karması kararı
6. Hafta  Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı
7. Hafta  Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı
8. Hafta  Vize sınavı
9. Hafta  Reklam çalışmaları
10. Hafta  Reklam çalışmaları
11. Hafta  Kişisel satış
12. Hafta  Pazarlama halkla ilişkileri
13. Hafta  Satış tutundurma
14. Hafta  Doğrudan pazarlama
15. Hafta  Doğrudan pazarlama
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Integrated Marketing Communication; Robyn Blakeman, 2007 Marketing Communications: An Integrated Approach; Paul Smith, Jonathan Taylor, 2004 Marketing Communications Management; Paul Copley, 2004
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
7
8
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
6
30
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
3
6
18
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
4
56
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
202
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X