GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLİŞİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL ZEKA/5191308
Dersin Adı: BİLİŞİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL ZEKA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Belgin AYDINTAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/abelgin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  abelgin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Örgüt zekası kavramının tanımlanabilmesi ve içselleştirilmesi
örgüt zekasının türlerinin öğrenilmesi
Örgüt zekasının bilişsel alt sistemlerle ilişkisinin öğrenilmesi
Örgüt zekasında çevrenin yerinin öğrenilmesi
örgüt zekası ve bilgi arasındaki ilişkinin öğrenilmesi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece internet üzerinden canlı olarak eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Zeka kavramının tartışılması
2. Hafta  Zekayla ilgili yeni yaklaşımların tartışılması
3. Hafta  Zeka kavramının ve zekayla ilgili yeni yaklaşımların içselleştirilmesi
4. Hafta  Örgütsel zekaya ilişkin tanımların ve yaklaşımların tartışılması
5. Hafta  Örgüt zekasının türleri
6. Hafta  Örgüt zekasının bilişsel alt sistemlerle ilişkisi
7. Hafta  Örgüt zekasında çevre ve çevresel taramanın yeri
8. Hafta  Vize Haftası
9. Hafta  örgüt zekası ve entelektüel sermaye
10. Hafta  örgüt zekası ve bilgi
11. Hafta  örgüt zekası ve öğrenme, örgütsel öğrenme
12. Hafta  örgüt zekası ve enformasyon
13. Hafta  Akıllı örgüt
14. Hafta  Aptal örgüt
15. Hafta  bürokrasinin örgüt zekası üzerindeki etkisi
16. Hafta  Final Haftası
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Yrd. Doç. Dr. Belgin Aydıntan, Örgüt Zekası ve Yönetimi, Gazi Kitabevi, 2009.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
2
28
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
4
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
4
56
 Diğer
5
1
5
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
201
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X