GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ/5181308
Dersin Adı: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Belgin AYDINTAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/abelgin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  abelgin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İşletme yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonunun önemini anlar.
İnsan Kaynakları Yönetiminin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.
İnsan Kaynakları Yönetiminin temel uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
Örnek olaylar yardımı ile İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları arasındaki etkileşimi anlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece internet üzerinden canlı olarak eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İnsan Kaynakları Yönetimi
2. Hafta  İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çevresel Etkiler
3. Hafta  İş Analizi ve İş Tasarımı
4. Hafta  İnsan Kaynakları Planlaması
5. Hafta  İşgören Tedariki
6. Hafta  Seçim ve Yerleştirme
7. Hafta  Eğitim ve Geliştirme
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Kariyer Yönetimi ve Planlaması
10. Hafta  Performans Değerlendirmesi
11. Hafta  Ücret Yönetimi
12. Hafta  Performansa Dayalı Ücret Sistemleri
13. Hafta  İşgören Sağlık ve Güvenliği
14. Hafta  İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri ve İKY'nin Değerlendirilmesi
15. Hafta  Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
16. Hafta  Yarıyıl sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  İnsan Kaynakları Yönetimi, Dursun BİNGÖL, 8. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2013.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme,
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
4
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
5
70
 Diğer
5
1
5
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
201
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.X
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.X
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.X
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X