GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ/5451308
Dersin Adı: TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 8
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr. Hakan Çerçioğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~cercioglu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cercioglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Teknolojik çevrenin hızlı değişimine ayak uydurabilmek için mevcut bilgi ve kabiliyetlerini sürekli geliştirmek ve bunlarla ilgili yöntemleri bulur.
Kuruluşlarda Teknoloji yönetimi ile ilgili stratejik kavramları tanımlar ve uygular.
Verilen araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek.
İleri düzey Strateji Bilimi kavramlarını tanımlar.
Teknoloji Transferi Yöntemlerini ve Aşamalarını belirlemeyi öğrenir.
Kurumlar içerisinde Teknolojinin Planlanmasını, işletmeler için hangi yöntemlerin kullanılabileceği ile ilgili Teknoloji Tahmin ve Öngörülerini yapma
Bilim ve Teknoloji Politikalarını. Ulusal İnovasyon Sistemlerini öğrenir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders içeriği ve ders kaynaklarının tanıtılması, Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelerin Katma değeri
2. Hafta  Bilim ve teknolojiden değer oluşturma
3. Hafta  Teknoloji yönetiminde kritik faktörler: Teknolojinin sektörel bazda Gelişimi, Proje bazında teknoloji seçimi
4. Hafta  İnovasyonun kaynakları ve çeşitleri
5. Hafta  İnovasyon üzerine vaka analizleri
6. Hafta  Teknoloji ve firma rekabetçiliği
7. Hafta  Vize Sınavı
8. Hafta  Temel yetkinlikler, Teknoloji hayat döngüsü
9. Hafta  Teknolojinin ticarileştirilmesi
10. Hafta  Teknoloji stratejisi
11. Hafta  Teknolojik gelişimin planlanması
12. Hafta  Teknoloji transferi
13. Hafta  Teknoloji geliştirme Modelleri: Teknoparklar, bilim parkları
14. Hafta  Teknoloji geliştirme Modelleri:Araştırma enstitüleri, Yeşil teknoloji yönetimi
15. Hafta  Ulusal Ekonomik Gelişme ve Küresel Rekabette Teknolojinin Rolü
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Robert C. Megantz, Technology Management: Developing and Implementing Effective Licensing Programs, 2002, Wiley. 2. M. V. Zedtwitz, G. Haour, T. Khalil, Management of Technology, 2003, Pergamon Press. 3. Joseph Tidd, Joe Tidd (Ed.), From Knowledge Management to Strategic Competence: Measuring Technological, Market and Organizational Innovation (Technology Management), 2000, Imperial College Press. 4. Schilling, Strategic Management of Technological Innovation, 2009, McGraw-Hill. 5. Brown, C.V., DeHayes, D.W., Hoffer, J.A. & Martin, W.E., Managing Information Technology, 2011, Prentice Hall. 6. Betz, F. Managing Technological Innovation: Competitive Advantage from Change, 2011, John Wiley & Sons 7. Burgelman, R.A., Maidique,M.A., Wheelwright,S.C., Strategic Management of Technology & Innovation, 2008, 5th edition, Mc_Graw-Hill Irwin , U.S.A. 8.Çelikçapa F.O., Kaygusuz S.Y.,Teknoloji Yönetimi, 2010, Dora Yayınları 9.Erdal M., Teknoloji Yönetimi, 2008,Türkmen Kitapevi,.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
1
14
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
11
22
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
21
42
 Sunu hazırlama
2
11
22
 Sunum
2
4
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
16
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
200
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
8
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
İşletme birimlerinde gerçekleştirilen bilişim teknoloji uygulamalarını ve sistemlerini kavrar, sistem yönetiminde etkin rol oynar.X
2
İşletmede birimlerde kullanılan bilişim teknoloji ve sistemlerini bilir, sistemin işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlar.X
3
Bir bilişim sistemi için ilgili analizleri yapar, sisteme ait veri tabanının analiz, tasarım ve uygulama aşamalarındaki bütün süreçleri bilir.
4
İşletmeciliğin günümüz teknolojilerindeki güncel uygulama ve gelişmelerini yakından takip eder, uygulama becerisi edinir.
5
Alandaki güncel gelişmeleri takip eder, bunları sistemli bir şekilde başkalarına da aktarabilir.X
6
Başta kendi alanı olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.
7
Bu alanın bağlı bulunduğu disiplinler ile bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilir, takım çalışmalarında bu disiplinleri ve etkileşimleri göz önünde tutar.X
8
Lisans eğitimi boyunca elde etmiş olduğu yeteneklerini uzmanlık derecesinde geliştirebilir.X
9
Bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.X
10
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmaları yürütebilir.X